Ringfietspad

Openbaar onderzoek Ringfietspad onder de Stenenbrug

Het Ringfietspad duikt tegen eind 2018 onder de Stenenbrug door.  Het openbaar onderzoek voor deze werken loopt van 29 augustus tot 29 oktober.

Openbaar onderzoek werken Ringfietspad

Op 29 augustus 2017 startte het openbaar onderzoek rond de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de onderdoorgang van het Ringfietspad onder de Stenenbrug en de bouw van de berm voor het uittesten van de leefbaarheidsmaatregel. Het onderzoek loopt tot en met 28 september 2017.

De bouwaanvraag ligt ook ter inzage bij de stad Antwerpen, loket Stedenbouwkundige vergunningen. U kan op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur terecht op Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen, voor het inkijken van het volledige dossier. U moet zich ten laatste een half uur voor sluiting aanmelden.

Zie hier voor alle informatie rond openbare onderzoeken en waar u terecht kan met uw vragen.

Iedereen kan tijdens het openbaar onderzoek standpunten, opmerkingen en bezwaren indienen op de volgende wijzen:

  • via e-mail gericht aan stedenbouwkundige.vergunningen@stad.antwerpen.be
  • per brief gericht aan college van burgemeester en schepenen t.a.v. dienst stedenbouwkundige vergunningen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
  • schriftelijk aan het loket van de dienst stedenbouwkundige vergunningen tijdens de hierboven vermelde openingsuren

Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: Bezwaar/SW/V/201723.

Ruimte Vlaanderen behandelt de bezwaren en motiveert in de vergunning wat er met de bezwaren is gebeurd. Bezwaren die weerhouden worden kunnen door Ruimte Vlaanderen als voorwaarden aan de vergunning worden opgelegd. 

Sneller en veiliger

Op het Ringfietspad fiets je snel en comfortabel van de Scheldekaaien tot aan het Sportpaleis. Vandaag bekijken we hoe we het fietspad op of onder de grote invalswegen naar het centrum van de stad kunnen laten lopen.  Zo wordt het fietspad niet alleen sneller, maar ook veiliger. De eerste hindernis die we aanpakken, is de Stenenbrug. Het fietspad wordt hier onder de brug doorgetrokken.

Berm voor Uittesten leefbaarheidsmaatregel

Samen met deze werken bouwen we tussen het fietspad en de Ring een testberm, van aan de Stenenbrug tot aan de Luitenant Lippenslaan.  Deze berm is een proefproject in samenwerking met de overkappingsintendant Alexander D’Hooge. Zo kunnen we snel en op het terrein één van de leefbaarheidsmaatregelen voor de stad uittesten en evalueren.

Verwante info:

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!