Laden en lossen vrachtwagen Elisabeth Verwaest

Proefproject toegangsbeperking +3,5 ton in Borgerhout en Kievitwijk

Vanaf 3 september 2018 geldt er in Borgerhout (ruwweg tussen de Plantin en Moretuslei en de Turnhoutsebaan) en de Kievitwijk een toegangsbeperking voor vrachtwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton. Concreet betekent het dat deze voertuigen de zone niet langer mogen inrijden tijdens de schooluren aan het begin en het einde van de schooldag. 

Afbakening van de zone

De zone wordt in het noorden begrensd door de Carnotstraat, de Turnhoutsebaan en de Stenenbrug en in het oosten door de Noordersingel. In het zuiden door de Plantin en Moretuslei, en in het westen door de spoorlijn, het Centraal Station en het Koningin Astridplein. Deze grensstraten zijn niet in de zone opgenomen.

Zone toegangsbeperking Duall / Stad Antwerpen
Zone toegangsbeperking

Verkeersveiligheid?

De stad Antwerpen wil verkeersveilige, leefbare wijken voor haar bewoners. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, is het belangrijk om vrachtwagens en voetgangers of fietsers zoveel mogelijk van elkaar te scheiden. Dat kan onder andere door middel van infrastructurele maatregelen, maar ook door de toegang voor vrachtwagens tot woonwijken te verbieden tijdens bepaalde uren. De invoering van een toegangsbeperking voor vrachtwagens (+3,5 ton) moet ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk conflicten ontstaan tussen vrachtwagens en voetgangers of fietsers op weg naar/van school of werk, vandaar dat de venstertijden afgestemd zijn op de schooluren. De toegangsbeperking geldt:

  • op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.30 tot 9 uur en van 15 tot 17 uur ;
  • op woensdag van 7.30 tot 9 uur en van 11.30 tot 13 uur.

Concrete aanpak

De toegangsbeperking geldt voor alle vrachtwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton. Binnen deze categorie vallen alle vrachtwagens die aan horeca- en handelszaken, supermarkten, kantoren, bouwwerven enzovoort leveren. Aangezien de stad Antwerpen zelf een voorbeeldrol wil opnemen, worden er geen uitzonderingen gemaakt voor de reguliere werking van de eigen stadsdiensten.

(Lijn)bussen, hulpdiensten, veegwagens enzovoort mogen het gebied wél blijven binnenrijden op elk moment van de dag.

De verkeerspolitie houdt toezicht op het naleven van de toegangsbeperking.

Proefproject

Het proefproject loopt gedurende 6 maanden. Het wordt na die periode geëvalueerd met alle stakeholders.

Meer informatie

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de dienst Mobiliteit en Parkeren: mobiliteitenparkeren@stad.antwerpen.be 

4 reacties op dit artikel:
Jouw avatar
dries.vermunicht@stad.antwerpen.be

misschien niet slecht als de toegangsbeperking niet alleen rekening zou houden met kinderen, maar ook met de werknemers die elke dag van en naar hun werk komen met de fiets (de laatste tijd soms tegen beter weten in en met gevaar voor eigen leven): waarom de beperking 's avonds niet uitbreiden tot 18h00 (de meeste mensen werken immers van 9h tot 17h, niet tot 15h30) - dan geraakt hopelijk het grootste deel van de fietsers misschien wel veilig thuis... (of worden ze toch al niet meer aangereden door vrachtwagens van + 3.5t: het blijft nog altijd uitkijken voor - 3.5t verkeer, wat ook hard aankomt bij een dodehoekongeval ...) ** alle beetjes helpen of een druppel op een hete plaat? **

Jouw avatar
Stad_Antwerpen

Beste Dries, bedankt voor uw feedback. We geven uw suggestie door.

Jouw avatar
rebelo.rodrigues@gmail.com

Nu vraag ik mij toch af waarom er voor Borgerhout gekozen is!

Jouw avatar
elienkeysers

Beste, Ik stel vast dat de toegangsbeperking niet nageleefd wordt aan de werf van de Persgroep op het Kievitplein. De vrachtwagens rijden continu af en aan via de Van Immerseelstraat, zonder rekening te houden met de vensteruren. De toezichthoudende politiedienst zit bovendien vlakbij het Kievitplein, dus ik vraag mij af of dit proefproject wel zin heeft als er geen handhaving aan te pas komt?