Het ontwerp voor beide poorten is uitgewerkt door RE-ST Architecten. RE-ST Architecten.

Statieleipoort wordt fietspoort naar de stad

De Turnhoutsepoort is het schakelpunt tussen Borgerhout, Deurne-Noord en het park Rivierenhof, ook voor fietsers en voetgangers. Met de herinrichting van de hele Turnhoutsepoort wordt de Statieleipoort een fiets- en voetgangerspoort. 

Zo ontstaat een comfortabele verbinding tussen de fietsroute naar de binnenstad en het Singel- en het Ringfietspad. Met de herinrichting worden deze belangrijke toegangen omgevormd tot echte stadsentrees.

Vandaag wordt de Noordersingel tussen de Stenenbrug en de Turnhoutsebaan heraangelegd door Agentschap Wegen en Verkeer en duikt tram 10 onder de grond. Hierdoor komt er heel wat nieuwe open ruimte vrij. Voor de bestaande en toekomstige ruimtes tussen het spoor en de Ring heeft de stad een landschapsontwerp opgemaakt. Het moment om ook de twee doorgangen onder de spoorweg, de Turnhoutsepoort en de Statieleipoort, te renoveren en een nieuwe inrichting te geven als echte toegangspoorten tot de stad. 

Nieuw uitzicht voor beide poorten

Naast het landschapsontwerp is ook een ontwerp uitgewerkt voor de renovatie en de opwaardering van de poorten onder het spoor. De Turnhoutsepoort en Statieleipoort zijn vandaag rommelige toegangen tot de stad met een overdaad aan reclameborden, graffiti, ... en bovendien moeilijk bereikbaar voor fietsers en voetgangers.
Door het weghalen van de rommel en het herstellen van de poorten krijgen deze terug hun oude grandeur en worden ze omgevormd tot echte stadsentrees. De Statieleipoort wordt heringericht als fiets- en voetgangerspoort. Zo ontstaat een comfortabele verbinding tussen de fietsroute naar de binnenstad en het Singel- en het Ringfietspad.
De Statieleipoort is als enige poort in de jaren 80 van de vorige eeuw volledig gerenoveerd. Met de herinrichting zal ze beter aansluiten bij het uitzicht van de andere doorgangen onder de spoorweg. Hiervoor wordt ook de voorgevel van de Turnhoutsepoort grondig gereinigd.

Fietspoort naar de stad

De Statieleipoort wordt volledig aangelegd als kruispunt voor de fietsers en voetgangers. Vandaag is de poort nog op maat van het huidige verkeer. Met de herinrichting komt daar verandering in. Zo krijgt het fietspad een plaats in het midden van de doorgang. De doorgang is aan de kant van de Singel breder dan aan de kant van de stad om fietsers en voetgangers uit te nodigen richting stadscentrum. Aan beide kanten van het fietspaden komen aparte voetpaden.

Aan de binnenkant, de kant van de Statielei, krijgt de poort een nieuwe balustrade en wordt de betonnen gevel bekleed met bakstenen. Zo vormt de poort één geheel met de rest van de spoorwegberm.

De poort zal ook verlicht worden en werkt zo als signalisatie- en herkenningspunt voor de fietsers op het Singelfietspad. Zo komt er een comfortabele verbinding tussen het Singelfietspad, het Ringfietspad en de nieuwe fietsroute naar de binnenstad.

Als alles volgens plan verloopt starten de werken begin 2018. Zo sluiten de werken aan op de wegenwerken en de inrichting van het landschap die vandaag rond de poorten bezig zijn. Het ontwerp voor beide poorten is uitgewerkt door RE-ST Architecten. 

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!