cultuurprijzen

Stuur uw nominatie voor de cultuurprijzen in

Wie verdient er volgens u de cultuurprijzen? Laat het voor 20 oktober weten aan de cultuurraad en cultuurantenne van Borgerhout. De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 25 november.  

Met de tweejaarlijkse cultuurprijzen of 'de Reuskes' zet de cultuurraad en de cultuurantenne van Borgerhout mensen in de bloemetjes die iets bijzonders deden voor cultuur in Borgerhout en die initiatieven namen om mensen bij elkaar te brengen. Iedere Borgerhoutenaar, Borgerhoutse vereniging of niet-Borgerhoutenaar die een bijdrage leverde aan het culturele leven in Borgerhout komt in aanmerking. 

Kent u:

 • iemand die een bijzonder artistiek, cultureel of sociaal project in Borgerhout heeft gerealiseerd;
 • iemand die al jaar en dag zich inzet voor jullie vereniging;
 • een aanstormend talent;
 • iemand die zich bezig houdt rond diversiteit.

Nomineer hem of haar dan zeker. U kan iedereen nomineren, behalve de winnaars van de vorige editie: Discobaar A Moeder, Borgerrio, fanfare 't Akkoord en Rataplan. U mag meerdere nominaties insturen.

Nomineren?

Deadline voor het inzenden van een nominatie is 19 oktober.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 25 november. De winnaars ontvangen een prijs, erkenning, promotie en eeuwige roem! Er worden vijf personen en/of verenigingen in de bloemetjes gezet. Er zijn vijf categorieën:

 • Reuscarrièreprijs
  Voorbeeld: iemand staat al 25 jaar op de planken, is lid van een vereniging van dag 1
 • Reuzin: blikvanger
  Voorbeeld: een vereniging heeft iets in het oog springend gedaan
 • Dolfijn: beloftevol talent
  Voorbeeld: iemand is op weg om een rijzende ster te worden
 • Kinnebaba: diversiteit
  Voorbeeld: een vereniging of persoon die verschillende culturen bij elkaar brengt
 • Kapertein: publieksprijs
  Elke aanwezige op de prijsuitreiking mag een stem uitbrengen

U mag bij het nomineren altijd een suggestie doen voor de categorie.

Reglement

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!