Bloemstraat wordt Tuinstraat Frederik Beyens

Tuinstraat maakt onze buurt gezelliger én veiliger

De bewoners van de Bloemstraat in Borgerhout slaan de handen in elkaar om van hun straat de eerste tuinstraat in Antwerpen te maken. 

“We maken zelf zitbanken en doen aanplantingen. Zo verhogen we de gezelligheid én de veiligheid in onze straat”, vertellen bewoners Gie Steenput en Hilde Gerene. Buurtwerker Amar Zouggaghi deelt hun enthousiasme. 

Frederik Beyens
Gie Steenput

Experimenteerperiode

“Nog tot eind september loopt er een experimenteerperiode waarin we enkele van de wensen van de bewoners van de Bloemstraat proberen te realiseren”, legt Gie uit. Hij woont er sinds 2005. “Tijdens meerdere overlegmomenten was iedereen welkom om samen met het projectteam  na te denken hoe we onze straat kunnen omvormen tot een tuinstraat. Om een beter beeld te krijgen, bouwde het projectteam eerst een maquette.”


Buren motiveren

“Hoewel ik nog maar een jaar in de Bloemstraat woon, was ik meteen enthousiast over de plannen om hier een tuinstraat te maken”, vult Hilde aan. “Ik ben mee rondgegaan in de buurt om mensen te motiveren om hun ideeën kenbaar te maken. Door zoveel mogelijk buren te betrekken in de plannen, willen we vermijden dat mensen achteraf negatieve commentaar geven of het gevoel hebben dat er niet naar hen geluisterd werd.”

Frederik Beyens
Hilde Gerene

Veiliger parkeren

“Eén van de wensen van onze straat is om het parkeren anders te organiseren. Door de parkeerplaatsen te concentreren rond de voetbalkooi vermijden we dat auto’s kris kras in de straat staan. Nu moeten bestuurders ook vaak achteruit rijden om te parkeren wat soms voor gevaarlijke situaties zorgt”, weten Gie en Hilde.


Jongeren maken meubels

“Om het nog gezelliger te maken in onze straat plaatsen we zelfgemaakte zitbanken en tafeltjes. Die meubels bouwen we zelf met jongeren uit de buurt die worden begeleid door Amar van jongerencentrum JES”, geeft Gie aan. “De jongeren reageren heel enthousiast op de eerste schetsen die Gie hen toonde. Ik wil jongeren uit de buurt samenbrengen met oudere bewoners om hen zo’n een leerrijke ervaring te bezorgen”, pikt Amar in. “Met de meubels die ze zelf maken, zorgen ze voor meer gezelligheid in hun buurt. Ze zullen fier zijn als ze straks kunnen vertellen dat zij die banken en tafels hebben gemaakt en er ook daardoor respectvol mee omgaan.”

Frederik Beyens
Amar Zouggaghi

Alle kleuren van regenboog

“We leven hier in de Bloemstraat met verschillende culturen naast elkaar en dat willen we ook tonen in de herinrichting van onze straat. Er komen zeker aanplantingen om voor meer groen te zorgen, maar door te werken met allerhande materialen tonen we hier alle kleuren van de regenboog. Zo willen we die diversiteit laten zien. Wij zijn er alvast van overtuigd dat een tuinstraat de bewoners dichter bij elkaar brengt en voor een gezelligere en veiligere straat zorgt. Hopelijk volgt na de experimenteerperiode een positieve evaluatie waarna we kunnen overgaan tot een permanente herinrichting van onze Bloemstraat”, besluiten Gie Steenput, Hilde Gerene en Amar Zouggaghi.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!