voorbeeld tuinstraat
Bloemstraat wordt tuinstraat

In 2017 ging het pilootproject 'tuinstraten' van start in het district Borgerhout. In 2018 wordt de Bloemstraat heraangelegd tot een tuinstraat. Er wordt gestreefd naar maximale vergroening door de bestaande verhardingen te vervangen door ...

Het oude gemeentehuis van Borgerhout wordt gerenoveerd als districtshuis
Moorkensplein: waar werken we nu

De werken aan het Moorkensplein starten op 12 februari 2018. Het eerste werk is het vervangen van de riolering op de as Sergeyselsstraat/Eliaertstraat. Daarna volgt de aanleg van het plein. De werken nemen een klein jaar in beslag.

Heraanleg Boekenberglei, deel Drakenhoflaan, deel Gitschotellei
foto straatfeest Milisstraat
Heraanleg Milisstraat

De Milisstraat krijgt een nieuwe riolering en een nieuw wegdek. De districten Antwerpen en Borgerhout organiseerden hiervoor 2 inspraakmomenten met de buurtbewoners.

Heraanleg Kroonstraat

Het district heeft sinds 2011 plannen om de Kroonstraat opnieuw aan te leggen zodat ze veiliger wordt voor voetgangers en fietsers. In mei 2014 werd het ontwerp voorgelegd aan de buurtbewoners. De uitvoering is gepland in de loop van 2018. De ...

De Noordersingel is helemaal open voor het verkeer, in het najaar volgt de aanplanting van de bomen en struiken.
Noordersingel heeft brede fietspaden en bomen

Sinds 1 juni 2017 zijn de wegenwerken op de Noordersingel tussen Schijnpoort en Turnhoutsebaan voltooid. Daarmee is de Noordersingel hier zo goed als klaar. In het najaar volgt enkel nog de verdere aanplanting van bomen en struiken.

Berchemlei | start werken

Het district vernieuwt het fietspad van de Berchemlei, tussen de Frans de Vriendtstraat/Karel van den Oeverstraat en de Karel De Preterlei. Dit gebeurt identiek aan het reeds vernieuwde stuk en heeft als doel de veiligheid en het fietsgemak te ...

Zone 30 Borgerhout

Verschillende straten in Borgerhout maken deel uit van de zone 30. Zo wil de stad haar straten verkeersveiliger te maken. Door het invoeren van de zones 30 stijgt ook het comfort van voetgangers en fietsers.