foto straatfeest Milisstraat
Heraanleg Milisstraat

De Milisstraat krijgt een nieuwe riolering en een nieuw wegdek. Op 9 september 2019 gaan de werkzaamheden van start. De districten Antwerpen en Borgerhout organiseren een infomoment op 2 september.

Jan Borluutplein
Heraanleg Jan Borluutplein

Het district Borgerhout vernieuwt het Jan Borluutplein. Het plein krijgt een speelse invulling (voor jonge kinderen) met nieuwe zitbanken. De voetpaden ...

referentiebeeld groene parkeerstrook
referentiebeeld groene parkeerstrook
's Herenstraat
pleintje Langstraat/Van Daelstraat
Werken in de Van Daelstraat

De riolering in de straat is dringend aan vernieuwing toe. Het district Borgerhout wil deze kans benutten om de levenskwaliteit in de straat te verhogen door in te zetten op de verkeersveiligheid en het aanplanten van groen.

Heraanleg Kroonstraat
Werken Kroonstraat

De Kroonstraat wordt heraangelegd. De straat zal veiliger en ook veel groener worden met het aanplanten van bomen op verschillende plekken in het ...

Voorbeeld van een groene straat
Heraanleg Naeyaertplein
foto voor de renovatie en heraanleg Engelselei
Heraanleg Engelselei

Na de renovatie van de centers wordt de Engelselei grondig onder handen genomen. Het districtsbestuur wil van deze straat een groene wandel- ...