Districtshuis Borgerhout
Budget district Borgerhout

Elk jaar maakt het district een budget op voor het komende jaar. Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt ook een meerjarenplan opgemaakt voor 6 jaar, te beginnen vanaf het tweede jaar van de nieuwe legislatuur. In 2013 werd dus het ...

Districtscollege Borgerhout

Het districtscollege van Borgerhout neemt het dagelijkse bestuur van het district waar en staat onder leiding van de districtsvoorzitter. Het districtscollege bestaat uit de districtsvoorzitter en vier districtsschepenen. De ...

Districtsraad Borgerhout

De inwoners van een district kiezen om de zes jaar hun districtsraad. Bij uw districtsraad kan u terecht met vragen, opmerkingen of suggesties over het lokale beleid. Alle districtsraadsleden wonen in het district.