Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Noortje Palmers

Borgerbouwers: projectsubsidie

Je wil een activiteit of project organiseren in Borgerhout en zoekt financiële ondersteuning? Hier lees je alles over de mogelijkheden van Borgerbouwers.

Wat?

Je kan bij het district Borgerhout een financiële ondersteuning aanvragen om een project te organiseren. Binnen het reglement Borgerbouwers (geldig vanaf 1 april 2022) zijn verschillende mogelijkheden:

 • M (Medium): subsidie voor een buurtfeest of standaardproject van maximaal één dag
 • L (Large): subsidie voor een project met extra hoge onkosten
 • XL (Extra Large): subsidie voor een heel groot project met een bijzondere maatschappelijke meerwaarde

Lees het reglement zorgvuldig na om te weten of en waarvoor jouw project in aanmerking komt.

Contacteer ons voor hulp bij het uitwerken van jouw projectidee of bij het indienen van jouw aanvraag. Zie verder voor contactgegevens.

Medium project

 • Dit is de standaard subsidie voor activiteiten of projecten die beperkt zijn in tijd (max. 1 dag).
 • Je kan maximaal 750 euro aanvragen bij het district Borgerhout.
 • Je kan deze subsidie 4 keer per jaar aanvragen. 
 • Als je 500 euro of minder aanvraagt, moet je voor de inhoudelijke en financiële verantwoording enkel 3 duidelijke sfeer- of overzichtsfoto's bezorgen.
 • Buurtverenigingen mogen jaarlijks maximaal 100 euro beheerskosten verbonden aan de bankrekening indienen.
 • Lees het reglement grondig om te weten wat wel en niet in aanmerking komt.

Large project

 • Dit is de subsidie voor activiteiten of projecten met een uitzonderlijk hoge onkost (bv. huur van een grote tent).
 • Je kan maximaal 1.500 euro aanvragen bij het district Borgerhout.
 • Een L-project kan door een zelfde aanvrager maximaal 1 keer per jaar aangevraagd worden. 
 • Lees het reglement grondig om te weten wat wel en niet in aanmerking komt.

Extra Large project

 • Dit is de subsidie voor een uitzonderlijk project met een zeer grote maatschappelijke meerwaarde.
 • Je kan maximaal 5.000 euro aanvragen bij het district Borgerhout.
 • Een aanvrager kan maximaal één keer per jaar een XL-project aanvragen.
 • Lees het reglement grondig om te weten wat wel en niet in aanmerking komt.

Voor wie?

 • Individuele bewoners
 • (Buurt)verenigingen
 • Organisaties
 • Scholen, maar uitsluitend voor projecten of activiteiten binnen het Brede-schoolprincipe

Voor meer informatie over de procedures en over wie wel en wie niet in aanmerking komt, lees het reglement
 

Wanneer aanvragen?

Je kan een M, L of XL project op 4 momenten in het jaar aanvragen. 
De deadlines zijn:

 • 1 februari
 • 1 april 
 • 1 juni
 • 1 oktober

Opgelet, jouw project:

 • mag starten de dag na de uiterste indiendatum, maar hou er rekening mee dat het districtscollege 45 dagen tijd heeft om de subsidievraag te beoordelen. Indien de activiteit/project start voordat deze beslissing genomen werd, hou je rekening met een gedeeltelijk of volledige afwijzing van de aanvraag;
 • wordt goedgekeurd voor een periode van maximaal één jaar.

Hoe aanvragen? 

 • De aanvraag gebeurt digitaal via de verenigingendatabank.
 • Indien dat nog niet gebeurde, moet u eerst als bewoner, vereniging of organisatie een account aanmaken.
 • Afhankelijk van uw vereniging, gaat u naar de databank via een andere website:
 • Zoek het formulier ‘Borgerbouwers’. Je kan aan jouw projectaanvraag werken en deze opslaan, zonder in te dienen. Maar vergeet niet in te dienen voor de uiterste indiendatum.

Hulp nodig?

Nuttige links

Heel wat tips vind je op www.borgerhoutstalent.be

Vergunningen en toelatingen

Materiaal

Locatie

Communicatie

Vergoedingen

Verwante info: