Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Corona-impactbevraging

Afgelopen zomer verstuurden we een corona-impactbevraging voor de periode van maart tot en met juli 2020. Deze bevraging werd 56 keer ingevuld door al onze verenigingen. Het gaat daarbij zowel om socio-culturele, sport-, jeugd- als seniorenorganisaties

Resultaten bevraging

Graag lichten we de belangrijkste resultaten van deze bevraging toe.

 • 69% van de verenigingen geeft aan dat er belangrijke inkomsten mislopen werden door het opvolgen van de coronamaatregelen (bijvoorbeeld wegvallen van jaarlijkse bbq, kantinewerking, fuiven).
 • 63% van de verenigingen geeft aan dat er geen vaste uitgaven zijn die door het wegvallen van de reguliere inkomsten moeilijk te dragen zijn.
 • 9 verenigingen gaven aan een zware financiële impact te ervaren en 2 verenigingen lieten weten dat de vereniging in kritieke toestand verkeert (samen zo’n 1 op 5 verenigingen). 45 verenigingen gaven aan dat de financiële impact beperkt was.
 • De meeste verenigingen die aangeven dat ze een zware financiële impact ervaren, komen in aanmerking voor bovenlokale ondersteuning (bijvoorbeeld kwijtschelding huur infrastructuur, dossier Sporting A en relanceproject cultuur).
 • Vooral verenigingen die op de private markt huren en/of freelancers ervaren een grote druk op hun financiën.
 • Een aantal socio-culturele verenigingen verlegden tijdelijk hun focus en werkten als armoedeorganisatie. Ze hielpen hun leden door hen financiële en/of materiële steun te geven.

Speerpunten ondersteuning

Uit deze bevindingen trok het district een aantal conclusies, en besloot het prioritair op enkele speerpunten in te zetten:

 • duidelijkheid en houvast geven:
  • via een eenmalig vereenvoudigde verenigingstoelage;
  • via een beperkte impulstoelage voor veilige heropstart;
 • bieden van financiële ondersteuning waar dit het zwaarst weegt, met name bij huurkosten van een pand op de private markt;
 • ondersteuning voor freelancers en verenigingen door creatie van podiumkansen;
 • erkenning voor de inzet naar kwetsbare leden.