Noortje Palmers

Projecttoelage Borgerhout

Heeft u een goed idee voor een project in het district? Het district geeft financiële ondersteuning aan projecten die gericht zijn op jongeren, op sport, op senioren, op cultuur en gemeenschapsvorming en aan buurtfeesten met een bereik groter dan twee straten. Belangrijk is dat het project plaatsvindt in Borgerhout. U kan een toelage aanvragen als individu of u kan dit doen vanuit uw vereniging.

Lees eerst het reglement projecttoelagen van Borgerhout. Pas dan weet u of uw project in aanmerking komt. 

 1. De aanvraag van een toelage gebeurt digitaal
 2. U kan elk jaar op verschillende momenten een aanvraag indienen
 3. Ook buurtfeesten komen in aanmerking
 4. Sommige projecten krijgen extra ondersteuning
 5. Hulp nodig?
 6. Nuttige links

1. De aanvraag gebeurt digitaal

Heeft u al een account in Fenix (de verenigingendatabank)? Indien niet, registreer u dan. Enkel met een account dient u een aanvraag voor subsidies in. Ook als u een aanvraag indient als individu, heeft u een account nodig. U vraagt een account aan via:

Het voordeel van deze account is dat u deze gebruikt voor alle toelagen van de stad en districten. U krijgt ook alle subsidiemogelijkheden van het district en van de stad op een rijtje. Vanuit deze account dient u eenvoudig een aanvraag in voor een subsidie. Hiermee zoekt u ook de status van uw subsidie-aanvraag via Fenix op.

2. Indiendata 

Elk jaar zijn er drie momenten om een toelage voor een project aan te vragen:

 • 1 februari (voor projecten vanaf 2 februari)
 • 1 juni  (voor projecten vanaf 2 juni)
 • 1 oktober (voor projecten vanaf 2 oktober)

Opgelet, u weet (maximum) 6 weken na het indienen of uw project werd goedgekeurd en of u het gevraagde bedrag ontvangt. De uitbetaling van het toegekende bedrag gebeurt altijd na afloop van het project, mits het bezorgen van de correcte bewijsstukken.

3. Ook voor buurtfeesten 

Projecten die de samenhang in de buurt versterken, komen nu ook in aanmerking voor een ‘projecttoelage’. Belangrijk is dat het gaat om grotere buurtfeesten. Het district wil de feesten ondersteunen die bij Stadsmakers niet in aanmerking komen. Het gaat dus om buurtfeesten met een bereik groter dan twee straten.

4. Extra ondersteuning

Sommige projecten krijgen een extra duwtje in de rug. Dat kan door een hogere subsidie, maar ook door logistieke ondersteuning, zoals promotie op de website van het district, publicatie in het drukwerk van het district, enzovoort.

Indien u een project organiseert binnen één van deze thema’s, dan wordt de extra ondersteuning mee besproken wanneer de jury uw project behandelt:

 • projecten op Spoor Oost
 • senioren in het publieke domein (activiteiten in open lucht, toegankelijkheid publiek domein, fietstaxi's) 
 • verkleinen digitale kloof voor senioren
 • armoedebestrijding
 • huistaakbegeleiding
 • Nederlands tweede taal
 • toeleiding van jongeren naar een zinvolle vrijetijdsbesteding
 • projecten rond de Groote Oorlog (herdenking, hedendaagse link)
 • toekomststraten/tuinstraten/leefstraten

5. Hulp nodig?

Geen idee hoe eraan te beginnen? Gebruik dan deze handige startgids

Wil u meer informatie over de mogelijkheden van de projecttoelagen?
Wil u hulp bij het invullen van uw aanvraag?

Wij helpen u graag verder! Maak een afspraak: 

6. Nuttige links

 • U organiseert een evenement op de openbare weg? Klik dan hier om uw aanvraag in te dienen.
 • U wil feestmateriaal aanvragen bij de stad? Klik dan hier.
 • Voor meer informatie over SABAM, klik hier.
 • Voor meer informatie over billijke vergoeding, klik hier.
 • Voor meer informatie over vrijwilligers en –vergoedingen, klik hier
 • Voor meer informatie over kleine vergoedingsregeling voor artiesten, klik hier. 
 • U bent op zoek naar vergaderruimte of een plaats om een evenement te organiseren? Contacteer de dienst 'Zaalzoeker'. Klik hier voor meer informatie.
 • U bent op zoek naar een werkruimte voor uw vereniging of u hebt advies nodig in verband met uw vereniging? Dan is het 'Buurtsecretariaat' zeker iets voor u. Klik hier voor meer informatie. 
 • Maak uw activiteit bekend via de Uit in Vlaanderen. Klik hier voor meer informatie. 
 • Wil u meer informatie over draaiboeken om uw evenement of activiteit beter te organiseren, klik hier.