Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Tijdelijke armoedewerking

Het district Borgerhout voorziet in een eenmalige subsidie voor organisaties die tijdens de coronatijden de focus van hun werking verschoven van socio-cultureel naar maatschappelijk engagement.

Wat

Je bent als vereniging actief in Borgerhout en je hebt tijdens de periode van 13 maart tot 31 december materiële of financiële hulp geboden aan leden die zich in een noodsituatie bevonden als gevolg van de coronamaatregelen, ook al behoort dat niet tot de reguliere werking van je vereniging.

De subsidie bedraagt:

  • voor een feitelijke vereniging: maximum 750 euro.
  • voor een vzw: maximum 1.500 euro.

Voor wie

Verenigingen kunnen in aanmerking komen voor deze toelage indien hun werking een link heeft met Borgerhout:

  • Minstens een derde van hun activiteiten of projecten uitoefenen op het grondgebied van het district;
  • Indien bovenstaande niet geldt, minstens een derde van de leden is woonachtig in het district;
  • Indien bovenstaande niet geldt, het adres van de hoofdlocatie van de werking is gelegen op het grondgebied van het district;
  • Indien bovenstaande niet geldt, kan gemotiveerd worden waarom de werking een meerwaarde heeft voor het district Borgerhout. Dit geldt bijvoorbeeld voor organisaties die districtsoverschrijdend werken. Bij twijfel beslist een interne jury.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, diende of dien je als organisatie mensen/leden materieel (giften in natura) of financieel te steunen. Heb je mensen in armoede voorzien van materiële hulp en of financiële hulp? Geef een schatting hoeveel die hulp je kostte en hoeveel mensen/gezinnen je er mee hielp.

Bijvoorbeeld: Onze vereniging gaf hulp aan 30 gezinnen. We gaven een voedselpakket, en dat kostte ons 50 euro per gezin. In totaal heeft deze actie ons 1500 euro gekost van april tot november 2020.

Deadline aanvraag

Organisaties kunnen eenmalig een bedrag aanvragen per mail aan toelagen.borgerhout@antwerpen.be. Dit kan aangevraagd worden tot en met 4 januari 2021.

Indien je aan de voorwaarden voldoet, wordt de vraag positief beoordeeld. Indien informatie ontbreekt, brengen we je hiervan op de hoogte met de vraag dit binnen de 10 dagen aan te vullen. Verenigingen die niet aan de voorwaarden voldoen, brengen we hiervan ook per mail op de hoogte.

Op basis van alle goedgekeurde aanvragen bekijken we of het volledige bedrag uitgekeerd kan worden (binnen de voorziene middelen), dan wel (als er meer vraag is dan beschikbaar budget) dat een evenredig percentage uitgekeerd wordt aan alle goedgekeurde aanvragers.

De uitbetaling gebeurt voor februari 2021.