Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Toelage voor werken in lokalen van jeugdverenigingen

Moet uw jeugdvereniging dringende kleine aanpassings- of herstellingswerken uitvoeren aan de verenigingslokalen? Dan kan u hiervoor een toelage aanvragen bij het district Borgerhout. 

Wat?

Het district Borgerhout voorziet voor jeugdvereniging een toelage voor kleine aanpassings- of herstellingswerken. Er kan een toelage verleend worden voor kleine werken aan een verenigingslokaal (bijvoorbeeld verwarmingsketel, herstelling raam e.d.) of voor werken in het kader van het functioneel beveiligen van een verenigingslokaal.  

Het reglement is geldig vanaf 1 januari 2020 en kan u onderaan deze infofiche raadplegen. Lees het grondig door voor u een toelage aanvraagt.

Voor wie?

Elke Borgerhoutse jeugdvereniging die beschikt over een verenigingslokaal in Borgerhout en hier nog minstens één jaar gebruik van maakt.

Wanneer aanvragen?

U kan op elk moment van het jaar een toelage aanvragen. Binnen een termijn van 60 kalenderdagen na de datum vermeld op de ontvangstmelding krijgt u te horen of u de werken mag uitvoeren.

Hoe aanvragen?

De aanvraag gebeurt volledig digitaal via Fenix (de verenigingendatabank). Hou dus zeker alle stukken die u nodig heeft voor de toelage bij de hand. In het reglement vindt u terug welke gegevens en documenten u minstens moet toevoegen aan uw aanvraag. 

Toelagebedrag

Het district Borgerhout geeft een toelage van maximum 80% van de factuurbedragen. Het bedrag moet minstens € 250 en mag maximum € 7.500 bedragen.  

De uitbetaling van de toelage gebeurt binnen een termijn van 21 kalenderdagen na het indienen van de verantwoordingsstukken. 

Hulp nodig?