Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Frederik Beyens

Verenigingstoelagen Borgerhout

Bent u lid van een vereniging uit Borgerhout? Dan komt uw vereniging misschien in aanmerking voor een verenigingstoelage van het district.

Wat?

Elk jaar geeft het district Borgerhout met deze verenigingstoelage een financiële ondersteuning aan de werking van actieve Borgerhoutse verenigingen. Verenigingen die aantonen dat ze inzetten op diversiteit, duurzaamheid, kansarmoede, jeugd en jongeren worden extra beloond. Het reglement is geldig vanaf 1 januari 2020 en kan u onderaan deze infofiche raadplegen. In het reglement vindt u onder andere de voorwaarden om in aanmerking te komen. Lees dit grondig door voor u een toelage aanvraagt.

Het reglement onderscheidt volgende toelagen:

 • Een algemene verenigingstoelage
 • Een aanvullende werkingstoelage voor jeugdwerk met voornamelijk een activiteitenaanbod (overgekomen van de stad Antwerpen)
 • Een aanvullende werkingstoelage voor jeugdwerk met voornamelijk een instuifaanbod (overgekomen van de stad Antwerpen)
 • Een aanvullende werkingstoelage voor sportverenigingen (overgekomen van de stad Antwerpen)

Voor wie?

Voor alle feitelijke verenigingen of verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) die gevestigd zijn en/of die hun activiteiten of projecten uitoefenen op het grondgebied van het district. 

Komen niet in aanmerking voor een toelage:

 • Natuurlijke personen;
 • Professionele verenigingen;
 • Politieke partijen, senioren- en jongerenafdelingen van politieke partijen;
 • Verenigingen die uitsluitend activiteiten met een religieus karakter organiseren (zoals kerken, moskeeën, synagogen, Evangelische verenigingen, …)
 • Vennootschappen;
 • Armoedeverenigingen;
 • Buurtverenigingen;
 • Scholen.

Wanneer aanvragen?

De toelage wordt uiterlijk op 1 maart aangevraagd en dit voor het voorgaande kalenderjaar. Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren komen in aanmerking voor een toelage.

Hoe aanvragen?

U dient een aanvraag in via Fenix (de verenigingendatabank). Dit gebeurt volledig digitaal. Hou dus zeker alle stukken die u nodig heeft voor de toelage bij de hand. Dit zijn facturen van gemaakte kosten, diploma’s van leden, enzovoort.

Let op: Afhankelijk van uw vereniging, gaat u naar Fenix via een andere website:

Berekening toelage

De toelage wordt berekend aan de hand van een vragenlijst die u invult. Uw vereniging beantwoordt alle vragen en spaart daarmee punten. Deze punten worden via een verdeelsleutel, in verhouding tot het beschikbare bedrag, omgezet in een totaalbedrag. Voor dit bedrag dient u facturen in van kosten die uw vereniging maakte.  

Hulp nodig?

Heeft u een concrete vraag voor uw vereniging, neem dan contact met ons op:

Verwante info: