Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Victoriano Moreno
Frederik Beyens

Werkingssubsidie seniorenverenigingen

Ben je lid van een seniorenvereniging uit Borgerhout? Dan komt je vereniging misschien in aanmerking voor een werkingssubsidie van het district.

Wat?

Elk jaar geeft het district Borgerhout met deze werkingssubsidie een financiële ondersteuning aan de werking van actieve Borgerhoutse verenigingen. Verenigingen die aantonen dat ze inzetten op diversiteit, duurzaamheid, kansarmoede of multidisciplinariteit worden extra beloond. Het reglement is geldig vanaf 1 januari 2023 en kan je onderaan deze infofiche raadplegen. In het reglement vind je onder andere de voorwaarden om in aanmerking te komen. Lees dit grondig door voor je een subsidie aanvraagt.

Voor wie?

Voor alle feitelijke verenigingen of verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) die gevestigd zijn en/of die hun activiteiten of projecten uitoefenen op het grondgebied van het district en voldoen aan de definitie van een seniorenvereniging: 

Een seniorenvereniging biedt groepsgerichte vrijetijdsactiviteiten aan voor personen vanaf 55 jaar op het Borgerhoutse grondgebied. De activiteiten bevorderen de ontmoeting tussen senioren en kunnen ontspannend, cultureel, educatief of sportief van aard zijn.

Komen niet in aanmerking voor een subsidie:

  • Natuurlijke personen;
  • Professionele verenigingen;
  • Politieke partijen, senioren- en jongerenafdelingen van politieke partijen;
  • Verenigingen die uitsluitend activiteiten met een religieus karakter organiseren (zoals kerken, moskeeën, synagogen, Evangelische verenigingen, …)
  • Vennootschappen;
  • Armoedeverenigingen;
  • Buurtverenigingen;
  • Scholen.

Ook sportverenigingen, socio-culturele verenigingen en jeugdverenigingen kunnen een werkingssubsidie aanvragen. Bekijk de juiste pagina’s voor meer informatie.

Wanneer aanvragen?

De subsidie wordt uiterlijk op 1 maart aangevraagd en dit voor het voorgaande kalenderjaar. Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren komen in aanmerking voor een financiële ondersteuning.

Hoe aanvragen?

Je dient een aanvraag in via de verenigingendatabank. Dit gebeurt volledig digitaal. Hou dus zeker alle stukken die je nodig hebt voor de aanvraag bij de hand. Dit zijn facturen van gemaakte kosten, diploma’s van leden, enzovoort.

 

Berekening subsidiebedrag

Het subsidiebedrag wordt berekend aan de hand van een vragenlijst die je invult. Je vereniging beantwoordt alle vragen en bouwt daarmee een totaalbedrag op. Voor dit bedrag hou je facturen bij van kosten die je vereniging maakte.  

Non-discriminatiecharter district Borgerhout

Borgerhout is een superdivers en levendig district met een sterk en gevarieerd verenigingsleven. Het district is daar fier op en draagt dit uit en gelooft dat iedereen die wenst aansluiting kan vinden bij een vereniging. Het district verwacht dan ook dat de vereniging een open houding aanneemt naar elke geïnteresseerde.

Het district Borgerhout ondersteunt de basiswerking van de vereniging wanneer deze voldoet aan enkele criteria. Eén van deze criteria is het onderschrijven van het non-discriminatiecharter en dit kenbaar maken. Op die manier toont de vereniging aan hun leden, bezoekers, supporters, bestuursleden, enzovoort dat binnen de werking geen plaats is voor discriminatie en racisme.

Onderaan deze infofiche kan je het non-discriminatiecharter downloaden zodat je dit kan kenbaar maken binnen de eigen vereniging. 

Hulp nodig?

Heb je een concrete vraag voor je vereniging, neem dan contact met ons op:

Verwante info: