Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Foto van ontharding Van Leentstraat Borgerhout tot woonerfdistrict Borgerhout

Ontharding in Borgerhout

Het district Borgerhout werkt volop aan een groener en blauwer (door meer waterbuffering) openbaar domein. Van kleine, lokale projecten tot de hele heraanleg van straten. Elke meter telt in de strijd tegen klimaatveranderingen. Borgerhout is een zeer dichtbevolkt district. Ook kleine ingrepen hebben een positief effect op hitte en wateroverlast op ons grondgebied. Lees hieronder meer over de huidige projecten.

Zelf ontharden? Laat het weten:

Doe jezelf ook aan het ontharden van je gevel of achtertuin? Op eigen initiatief of misschien doe je mee aan een Borgerhoutse Groeidag? Sein je actie zeker in op www.vk-tegelwippen.be

Wil jij ook met je buren aan de slag? Meer info op : www.borgerhout.be/borgerbouwers   

Lopende projecten

In de Florastraat is het einde van de werken in zicht. De laatste fase van de werken is ingegaan. In het najaar 2023 zal de straat helemaal klaar zijn en kunnen de bomen vanaf november geplant worden. De straat krijgt nieuwe bomen.

Definitieve plannen

Plannen voor een gehele heraanleg met een gescheiden rioleringsstelsel zijn in opmaak voor de Vaderlandstraat en de Schildstraat. Beide straten zullen als tuinstraten aangelegd worden. Tuinstraten zijn een project van 'Antwerpen Breekt Uit'. Daarover kan je hier meer info lezen. De werken starten vermoedelijk eind 2024. 

Ontharding

Kleinere ingrepen, met het oog op verkeersveiligheid en meer groen, staan in 2023 en 2024 op stapel in de:

  • Guldensporenstraat
  • Van Der Keilenstraat
  • Wilrijkstraat
  • Sint Erasmusstraat
  • Ossenblok  en Vrijgewijde
  • Helleputstraat

Het district werkt daarvoor nauw samen met de bewoners via bewonersmomenten in de straat.

In opmaak

In de Terlostraat, de Te Boelaarlei en de Juul Grietenstraat hield de dienst wijkoverleg een startbevraging waarbij bewoners aangaven wat hun wensen zijn voor hun nieuwe straat. Op basis van deze resultaten heeft het districtscollege een projectdefinitie geformuleerd waar de ontwerpers mee aan de slag gaan. De verdere uitwerking van de projecten en de bijhorende inspraak staan gepland voor het najaar van 2023.

Zoveel mogelijk geveltuinen als norm

Het district legt zichzelf een vergroeningsnorm op bij de heraanleg van lokale straten. Bij elke nieuwe heraanleg wordt er tegen de gevellijn maximaal plaats voorzien voor geveltuinen. De strook tegen de gevels wordt daarbij aangelegd als geveltuin. Wanneer de bewoner dit niet wenst, wordt de geveltuin opnieuw toegelegd met tegels maar wel bovenop de waterdoorlatende ondergrond. Wil de bewoner in de toekomst toch een geveltuin, dan hoeft het district enkel de tegel weg te nemen en kunnen ze direct starten met aanplanten. Bovendien ondersteunt het district bewonersinitiatieven die Borgerhout mee willen vergroenen. Dat kan door een buurtboom te adopteren, een boomspiegel te verzorgen en zoveel meer.

 

 

Verwante info: