Contacteer stad Antwerpen

Sigrid Spinnox
Te Boelaarlei

Vergroenen in de Te Boelaarlei

Op 13 mei 2024 werd het conceptplan voor de Te Boelaarlei voorgesteld aan de straatbewoners. Op basis van de suggesties van de bewoners wordt nu een definitief plan uitgetekend. 

Resultaten bevraging 

In het voorjaar van 2023 werden de bewoners van de Te Boelaarlei bevraagd in het kader van een heraanleg. Onderaan deze pagina vind je een korte samenvatting van de bevindingen. 

Op basis van de resultaten, tekende het districtscollege enkele krijtlijnen uit en werd door de ontwerpers een schetsontwerp (conceptplan) opgemaakt. 

Voorstelling conceptplan

Het conceptplan werd op 13 mei 2024 voorgesteld aan de straatbewoners. De ontwerpers gaan met deze suggesties aan de slag en tekenen een definitief plan uit. 

Het conceptplan vind je onderaan deze pagina terug.