Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Bewoners gaan met elkaar in gesprek over hun wijkDistrict Borgerhout

Neem deel aan Wijklabo Boelaerbuurt

Met een Wijklabo wil het districtsbestuur van Borgerhout de betrokkenheid in de wijken verhogen en meer ontmoeting en samenwerking laten ontstaan.

Waarom een wijklabo en wat is het eigenlijk? 

In een Wijklabo krijgen Borgerhoutse bewoners budget voor buurtprojecten. Borgerhout bestaat uit zes wijken. Elke wijk krijgt 100.000 euro en de bewoners beslissen zelf over wat belangrijk is voor hun wijk. 

Tijdens een infovergadering in de buurt krijgen bewoners meer informatie over het traject dat een Wijklabo loopt en wordt de wijk in kaart gebracht.

Het beoogde eindresultaat is een of meerdere projecten voor en door de wijk, die door zo veel mogelijk mensen gedragen worden. Ingediende voorstellen moeten wel passen binnen de bevoegdheden van het district, zoals de heraanleg van straten en pleinen, initiatieven op vlak van groenvoorziening of acties met betrekking tot jeugd, sport, senioren en cultuur.

Het vierde Wijklabo kreeg de naam ‘Wijklabo Boelaerbuurt’ en strekt zich uit in het meest zuidelijke deel van Borgerhout extra-muros.

Welkom in de regiegroep

Na een periode van inspraak en participatie werden tijdens een 'LABOlunch' alle ideeën bij elkaar gelegd in het Waterbouwkundig laboratorium. Hieruit werden enkele projectvoorstellen samengesteld waarmee de bewoners intussen verder aan de slag zijn. Ze maken er concrete en haalbare projectvoorstellen van en bekijken wat de kostprijs zou kunnen zijn.

Heb jij zin om mee na te denken over deze projecten? Laat het jouw mede-wijkbewoners zeker weten via boelaerbuurt@gmail.com

 

 

De kaart van het gebied waar Wijklabo 4 doorgaat
Kaart Wijklabo 4

Meer informatie

Wijkoverleg Borgerhout

Mail: wijkoverleg.borgerhout@antwerpen.be 

Bel: 03 338 17 14