Contacteer stad Antwerpen

Sigrid Spinnox

Functie en werking | districtscollege Deurne

Het districtscollege van Deurne staat in voor het dagelijkse bestuur van het district. Aan het hoofd van dit college staat de districtsburgemeester. Het districtscollege is een collegiaal orgaan: alle beslissingen worden er gezamenlijk genomen.

Bevoegdheden

Het districtsbestuur heeft eigen bevoegdheden: 

 • burgerlijke stand
 • lokale straten en pleinen
 • lokale parken en groenaanplantingen
 • lokale feestelijkheden
 • lokale markten en foren
 • lokaal cultuurbeleid
 • lokaal jeugdbeleid
 • lokaal sportbeleid
 • lokaal seniorenbeleid
 • lokale communicatie en promotie
 • lokale inspraak en participatie
 • lokale socio-culturele verenigingen

Samenstelling

Op deze pagina lees je wie deel uitmaakt van het Deurnse districtscollege en hoe de bevoegdheden zijn verdeeld.

Beslissingen

De beslissingen van het districtscollege zijn openbaar en elektronisch beschikbaar. Hier lees je hoe je deze besluiten kan raadplegen.

Vergaderingen

Het districtscollege vergadert in principe om de twee weken. Deze vergaderingen zijn niet open voor het publiek.

Meer info

Districtshuis Deurne
Maurice Dequeeckerplein 1
2100 Deurne 

district.deurne@antwerpen.be

Verwante info: