Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Sigrid Spinnox

Functie en werking | districtsraad Deurne

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 kies je in Deurne je eigen districtsraadsleden. Alle leden wonen ook in Deurne. Zo kunnen zij goed inschatten wat de lokale noden en mogelijkheden zijn en hoe ze daarop best kunnen inspelen.

Rechtstreeks verkozen

Door de districtsraadsleden rechtstreeks te laten verkiezen en de districtsraad bevoegdheden te geven op lokaal niveau, wil het stadsbestuur:

 • de politiek dichter bij de burger brengen;
 • een evenwichtigere verhouding creëren tussen het aantal politieke mandatarissen en het aantal inwoners;
 • voortdurend communiceren met de burger;
 • een kwaliteitsvolle en geïntegreerde dienstverlening aanbieden, onder meer via de creatie van negen aanspreekpunten: de districtshuizen (administratief) en de districtsraden (politiek).

Op deze pagina vind je de lijst van de districtsraadsleden terug.

Bevoegdheden

De districtsraden zijn bevoegd voor volgende beleidsdomeinen: 

 • burgerlijke stand
 • lokale straten en pleinen
 • lokale parken en groenaanplantingen
 • lokale feestelijkheden
 • lokale markten en foren
 • lokaal cultuurbeleid
 • lokaal jeugdbeleid
 • lokaal sportbeleid
 • lokaal seniorenbeleid
 • lokale communicatie en promotie
 • lokale inspraak en participatie
 • lokale socioculturele verenigingen

Daarnaast kunnen zij ook:

 • algemeen advies verstrekken bij districtsaangelegenheden; 
 • adviesraden oprichten;
 • punten die betrekking hebben op de bevoegdheden van het districtsbestuur laten toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad;
 • een volksraadpleging organiseren over de eigen bevoegdheden;
 • voorstellen doen in verband met het personeelskader van het district.

Beslissingen

De beslissingen van de districtsraad zijn openbaar en elektronisch beschikbaar. Hier lees je hoe je deze besluiten kan raadplegen.

Vergaderingen

De districtsraad vergadert minstens één keer per maand. Aan elke districtsraad gaat een openbare raadscommissie vooraf, om de bespreking en de besluitvorming in de districtsraad voor te bereiden. Waar, wanneer en waarover jouw lokale districtsraad vergadert, kom je hier te weten.​