Contacteer stad Antwerpen

Sigrid Spinnox

Huishoudelijk reglement district Deurne

Het huishoudelijk reglement van Deurne regelt de organisatie en werking van de bestuursorganen van het district (districtsraad en districtscollege). Het district heeft de autonomie om de werking van haar eigen bestuursorganen te organiseren, dit in lijn met de algemene principes vervat in het BOSA.