Zittingen en besluiten | districtscollege Deurne

De besluiten van het districtscollege zijn openbaar en elektronisch beschikbaar. 

Hoe zoekt u besluiten?

Via eBesluitvorming > Kalender kan u besluiten zoeken op datum. U vindt er ook besluiten van de gemeenteraad (GR) en van het college van burgemeester en schepenen (CBS). 

Bent u niet zeker wanneer een bepaalde beslissing werd genomen? Zoek dan op jaarnummer, (deel van een) titel of zoekterm.

Kan u oudere besluiten raadplegen?

Oudere besluiten kan u raadplegen via de zoeksite van het FelixArchief. Via deze link komt u meteen terecht bij de beschikbare besluiten van district Deurne.

Meer info

Districtshuis Deurne
Maurice Dequeeckerplein 1
2100 Deurne
district.deurne@antwerpen.be