Zittingen, verslagen en besluiten | districtsraad Deurne

De agenda, besluiten en verslagen van de districtsraad zijn openbaar en elektronisch beschikbaar. 

Hoe zoekt u besluiten, verslagen en dagordes?

Via eBesluitvorming > Kalender kan u besluiten zoeken op datum. Let wel, het verslag van een districtsraad is pas raadpleegbaar na goedkeuring op de daaropvolgende districtsraad (bv. het verslag van 24 januari zal pas na goedkeuring op de districtsraad van 21 februari verschijnen).

De agenda of dagorde van de districtsraad kan u raadplegen vanaf de donderdag voorafgaand aan de raadscommissiezitting (bv. de agenda voor de districtsraad van 24 januari kan u raadplegen vanaf donderdag 17 januari).

Bent u niet zeker wanneer een bepaalde beslissing werd genomen? Zoek dan op jaarnummer, (deel van een) titel of zoekterm.

De verslagen (notulen) en de dagorde van de districtsraad kan u onderaan deze pagina ook raadplegen.

Kan u oudere besluiten raadplegen?

Oudere besluiten kan u raadplegen via de zoeksite van het FelixArchief. Via deze link komt u meteen terecht bij de beschikbare besluiten van district Deurne.

Data districtsraden en raadscommissies 2019

Beide vergaderingen vinden plaats om 20 uur in de raadzaal van het districtshuisUnolaan 1 in Deurne.

Eén week voor elke zitting kan u de agenda van de districtsraadscommissie en de dagorde van de districtsraad op deze pagina raadplegen.

Agenda raadscommissie 16 september 2019

 • Installatie Mobilelron op smartphone voor beveiliging.

 • Agenda districtsraad 19 september 2019.

Agenda bijzondere districtsraadscommissies 16 september 2019

 • Commissie ruimtelijke ordening, openbare werken, groen, mobiliteit, erfgoed:
  Toelichting Lakborslei (Katleen De Boe, Stadsontwikkeling)
 • Commissie cultuur, jeugd, senioren, sport, sociale zaken diversiteit, participatie, dierenwelzijn:
  - Toelichting aanvullend werkkader seniorenraad (Steef Dockx, voorzitter seniorenraad)
  - Toelichting cultuurraad en werking CC Deurne (Filip Baeyens, lokaal cultuurbeleid)
 • Commissie lokale economie, markten en foren, leefmilieu, toerisme, feestelijkheden:
  Toelichting (samen)werking markten en foren (Martine Van Santvoort, Markten en Foren)

Dagorde districtsraad 19 september 2019

Klik hier om de dagorde van de districtsraad van 19 september 2019 te bekijken.

  Raadscommissie DeurneDistrictsraad Deurne
21 januari24 januari
18 februari21 februari
18 maart21 maart
22 april25 april
20 mei23 mei
17 juni20 juni
16 september19 september
14 oktober17 oktober
18 november21 november
9 december12 december

Meer info

Districtshuis Deurne
Maurice Dequeeckerplein 1
2100 Deurne
district.deurne@antwerpen.be