Zittingen, verslagen en besluiten | districtsraad Deurne

De agenda, besluiten en verslagen van de districtsraad zijn openbaar en elektronisch beschikbaar. 

Hoe zoekt u besluiten, verslagen en dagordes?

Via eBesluitvorming > Kalender kan u besluiten zoeken op datum. Let wel, het verslag van een districtsraad is pas raadpleegbaar na goedkeuring op de daaropvolgende districtsraad (bv. het verslag van 24 januari zal pas na goedkeuring op de districtsraad van 21 februari verschijnen).

De agenda of dagorde van de districtsraad kan u raadplegen vanaf de donderdag voorafgaand aan de raadscommissiezitting (bv. de agenda voor de districtsraad van 24 januari kan u raadplegen vanaf donderdag 17 januari).

Bent u niet zeker wanneer een bepaalde beslissing werd genomen? Zoek dan op jaarnummer, (deel van een) titel of zoekterm.

De verslagen (notulen) en de dagorde van de districtsraad kan u onderaan deze pagina ook raadplegen.

Kan u oudere besluiten raadplegen?

Oudere besluiten kan u raadplegen via de zoeksite van het FelixArchief. Via deze link komt u meteen terecht bij de beschikbare besluiten van district Deurne.

Data districtsraden en raadscommissies 2019

Beide vergaderingen vinden plaats om 20 uur in de raadzaal van het districtshuisUnolaan 1 in Deurne.

Eén week voor elke zitting kan u de agenda van de districtsraadscommissie en de dagorde van de districtsraad op deze pagina raadplegen.

Districtsraad

 • donderdag 24 januari 2019 (verslag)
 • donderdag 21 februari 2019 (verslag)
 • donderdag 21 maart 2019 (verslag)
 • donderdag 25 april 2019 (verslag)
 • donderdag 23 mei 2019 (verslag)
 • donderdag 20 juni 2019 (verslag)
 • donderdag 19 september 2019 (verslag)
 • donderdag 17 oktober 2019 (dagorde)
 • donderdag 21 november 2019 
 • donderdag 12 december 2019 

Raadscommissie

 • maandag 21 januari 2019
 • maandag 18 februari 2019
 • maandag 18 maart 2019
 • maandag 22 april 2019
 • maandag 20 mei 2019
 • maandag 17 juni 2019
 • maandag 16 september 2019
 • maandag 14 oktober 2019
 • maandag 18 november 2019
 • maandag 9 december 2019

Agenda districtsraadscommissie 14 oktober 2019

 • Opleiding beleids- en beheerscyclus (Jan Bracke en Pieter Van Dooren).
 • Agenda districtsraad 17 oktober 2019.

Dagorde districtsraad 17 oktober 2019

Klik hier om de dagorde van de districtsraad van 17 oktober 2019 te bekijken.

Raadscommissie en districtsraad beluisteren

Geluidsfragmenten van raadscommissie en districtsraad kunnen hier beluisterd worden.
Klik door in de linkernavigatiebalk. Daarna kan u op datum zoeken.

Meer info

Districtshuis Deurne
Maurice Dequeeckerplein 1
2100 Deurne
district.deurne@antwerpen.be