Logo buurtbudget
Verbeter uw buurt met het Buurtbudget

Het districtsbestuur maakt jaarlijks 25 000 euro vrij om buurtinitiatieven te ondersteunen. Alle bewoners, organisaties en scholen uit Deurne kunnen projecten indienen om financiële steun te krijgen wanneer ze een initiatief uitwerken dat t...

Woningen in de Tweemontstraat
Arenahal
Kaartenhuisjes van geld
Frank Craeybeckxlaan in Deurne
Deurne telt twintig buurten

Deurne bestaat uit vier wijken: Oost, Noord, Zuid en Centrum. Deze wijken hebben bij de bewoners vaak geen identiteit. Het districtsbestuur wil Deurne een eigen profiel geven en de identiteit van de afzonderlijke buurten versterken.