Woningen in de Tweemontstraat
Arenahal
Kaartenhuisjes van geld
Frank Craeybeckxlaan in Deurne
Deurne telt twintig buurten

Deurne bestaat uit vier wijken: Oost, Noord, Zuid en Centrum. Deze wijken hebben bij de bewoners vaak geen identiteit. Het districtsbestuur wil Deurne een eigen profiel geven en de identiteit van de afzonderlijke buurten versterken.