Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen

Lokaal Fonds Vrijetijdsparticipatie

Het Lokaal Fonds Vrijetijdsparticipatie staat open voor welzijnsverenigingen die werken met mensen die zich in een situatie van kansarmoede bevinden en willen inzetten op vrijetijdsparticipatie als laagdrempelige vorm van maatschappelijke participatie en integratie.

Aanvraag 2022

Het Lokaal Fonds Vrijetijdsparticipatie voorziet in een tussenkomst voor kosten van de leden van de betoelaagde verenigingen voor activiteiten op het grondgebied van de stad Antwerpen en haar negen districten. Het Lokaal Fonds werkt aanvullend op andere, reguliere ondersteuningssystemen. 

Hiermee willen we mensen in armoede kansen bieden zodat ze kunnen groeien in hun zelfstandige participatie: kansen tot ontmoeten, ontwikkelen van individuele vaardigheden, uitbouwen van duurzame netwerken, kansen om aan te sluiten bij en zich deel te voelen van de samenleving.

Opgelet: De middelen van het Lokaal Fonds Vrijetijdsparticipatie 2022 kunnen besteed worden tot 31 december 2022.

Het Lokaal Fonds komt tussen in de terugbetaling van:

 • Tickets voor het in groep (een groep bestaat uit minimaal twee personen excl. begeleiding) bijwonen van het sport- , jeugd- of cultuuraanbod. Verenigingen dienen na te kijken of de activiteit binnen het vaste aanbod van Iedereen verdient vakantie en/of het VRIJUIT valt. In dat geval dient daar gebruik van gemaakt te worden.
 • Individueel of in groep deelnemen aan sport-, cultuur- of jeugdwerkactiviteiten en -evenementen en na uitputting van andere middelen.
 • Kosten openbaar vervoer van en naar activiteiten en evenementen.

Zie ook de link naar de informatiebrochure onderaan deze pagina.

Kosten waarvoor niet wordt tussengekomen:

 • het individueel bijwonen van het sport- of cultuuraanbod,
 • consumpties,
 • aankoop materiaal,
 • bedrijfsbezoeken,
 • pretparken en vakanties,
 • babysitkosten,
 • toeleidingskosten
 • eigen activiteiten

Het fonds komt tussen voor een bedrag dat als volgt wordt bepaald:

  kostprijs activiteit

- eventuele kortingen

- bijdrage van de deelnemers (minstens 20 procent)

= bedrag dat kan teruggevorderd worden via het Lokaal Fonds Vrijetijdsparticipatie

Aanvraag toelage

De aanvraag gebeurt via de verenigingendatabank: cultuur.csjdatabank.be.

 • Er kan eenmaal per jaar een aanvraag ingediend worden.
 • De deadline voor 2022 is 30 november 2021.
 • De halfjaarlijkse verantwoording moet ingediend zijn voor 1 september 2022.
 • De definitieve verantwoording moet ingediend zijn voor 15 december 2022.
 • De aanvraag kan enkel via het daartoe ontworpen digitale platform, de verenigingendatabank. In de loop van december ontvangt u bericht of uw aanvraag aanvaard is en hoeveel uw ondersteuning bedraagt.

Meer info

fondsvrijetijd@antwerpen.be