Contacteer stad Antwerpen

Sigrid Spinnox
Subsidies voor socio-culturele verenigingenJoost Joossen

Ondersteuning projecten in Deurne

Deurne heeft een zeer gevarieerd buurt- en verenigingsleven. Verschillende organisaties voorzien de Deurnenaar van een rijk aanbod aan activiteiten en evenementen. Het district wil hierin een steentje bijdragen en ondersteunt de initiatieven financieel bij specifieke projecten.

Het district Deurne ondersteunt projecten die als doel hebben: de buurt of wijk sterker te maken, gemeenschapsbevordering te stimuleren, fierheid op een buurt of wijk te versterken, ontmoeting te stimuleren of ruimte te bieden tot beleven. Een project is een initiatief dat afgebakend is in tijd en ruimte met een bepaald doel. Een project valt per definitie buiten de reguliere werking.

Sinds 1 januari 2023 is er een nieuw ondersteuningsreglement voor projecten van kracht.

De ondersteuning kan gebruikt worden voor kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan de organisatie van een project, dat doorgaat op grondgebied van district Deurne, en mensen samenbrengt rond één of meer van de hierna opgesomde kenmerken:

 • draagt bij tot goed samenleven in buurten en wijken van het district;
 • draagt bij tot het verbeteren van de woonomgeving;
 • verrijkt het district en maakt het levendiger;
 • verstrekt een positieve uitstraling van het district;
 • draagt bij tot een actieve deelname van alle districtsbewoners aan de samenleving;
 • stimuleert betrokkenheid van eenzame of kansarme bewoners om zo de participatie te verhogen aan een divers aanbod sportieve en culturele projecten of evenementen;
 • omvat nieuwe en vernieuwende initiatieven die inspelen op noden in Deurne. De aanvrager test nieuwe werkvormen en/of samenwerkingsverbanden uit;
 • stimuleert een samenwerking met andere verenigingen, initiatieven en individuen;
 • neemt initiatieven rond duurzaamheid, ecologie en deeleconomie;
 • speelt in op de groeiende digitalisering en zet in op mediawijsheid;
 • stimuleert ontmoeting in de straat, buurt of wijk;
 • is toegankelijk voor alle inwoners van district Deurne.

Je kan maximaal 5.000 euro aanvragen per project.

Hoe aanvragen?

De ondersteuning moet ten laatste zes weken voor aanvang van elk project digitaal aangevraagd worden.

Via de databank vraag je een ondersteuning projecten aan.

Heb je nog nooit eerder een ondersteuning aangevraagd in Deurne? Bruis je van de ideeën maar weet je niet goed hoe te beginnen aan je project? Maak dan een afspraak met het Team Toelage voor een persoonlijk gesprek. Doe dit tenminste drie maanden voor de start van je project. Het team helpt je op weg, stuurt bij of geeft tips waar nodig.

Reglement

Meer informatie over de ondersteuning projecten van het district Deurne lees je in het reglement.

Meer info

Heb je vragen of heb je hulp nodig? Neem dan contact op met het Team Toelage.​

Team toelage
Districtshuis, Maurice Dequeeckerplein 1
tel. 03 338 45 07
toelage.deurne@antwerpen.be