Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Vormingssubsidies voor jongeren

Vormingstoelage begeleiding jongeren in Deurne

Het district wil haar jongeren ondersteunen die zich willen bijscholen in functie van het begeleiden van kinderen en jongeren in hun vrije tijd. Daarmee wil ze bijdragen tot de kwaliteitsverbetering van een jeugdvereniging.

Daarom biedt Deurne een toelage aan van maximaal 175 euro per jaar. 

Wie kan een toelage aanvragen?

Een vormingstoelage kan toegekend worden aan jongeren (15-30 jaar) die een cursus jeugdwerk volgen. Een cursus jeugdwerk dient om jongeren op te leiden tot vrijetijdsbegeleiders (leiders/leidsters, monitoren, animatoren) van kinderen en jongeren. Op die manier kunnen nieuwe begeleiders opgeleid worden, of kan de bestaande kwaliteit van een erkende jeugdvereniging verbeteren. Met het attest van uw opleiding kan u dan terecht bij jeugddiensten, speelpleinwerkingen, jeugdverenigingen of vakantieorganisaties in Antwerpen. 

Verenigingen die door de stad Antwerpen erkend zijn als jeugdwerk kunnen deze subsidie voor hun leden, deelnemers of begeleiders aanvragen, indien zij kunnen aantonen dat zij het inschrijvingsgeld hebben voorgeschoten. Deze regeling geldt ook voor de houders van een samenwerkingsovereenkomst met de stad Antwerpen die zelf geen kadervorming organiseren.

Hoe aanvragen?

De toelage moet elk kalenderjaar digitaal aangevraagd worden.

Via de databank kunt u het aanvraagformulier indienen.

Verschillende erkende organisaties voor vormingen in het jeugdwerk komen in aanmerking. Het gaat meer bepaald om cursussen voor animatoren, monitoren, leiding of rond specifieke thema's in het jeugdwerk. Enkele voorbeelden zijn organisaties als VivesJeugd Rode KruisJESUit de margeVlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS)PAJ of Formaat. Ook uw eigen koepel of federatie organiseert misschien wel de opleiding waar u naar op zoek bent. 

(!) Opgelet: Kijk goed na of het attest van de vorming wordt erkend door de Vlaamse Overheid. Met een niet-erkend attest of certificaat kunt u na de vorming niet altijd terecht bij de jeugdwerking die u op het oog had. Kijk op www.mijnkadervorming.be voor een overzicht van de erkende trajecten in de komende maanden.

Reglement

Klik hier voor het reglement.

Meer info

Hebt u vragen of hebt u hulp nodig? Neem dan contact op met het Team Toelage.​

Team Toelage
Districtshuis, Maurice Dequeeckerplein 1
tel. 03 338 45 07
toelage.deurne@antwerpen.be