Contacteer stad Antwerpen

Sigrid Spinnox
Dode boom

Dood hout brengt leven in het park

Stad Antwerpen laat in haar parken hier en daar dode bomen staan of liggen. Dat is geen slordigheid, maar een weloverwogen keuze om een geschikte leefomgeving te maken voor paddenstoelen, insecten, vogels en vleermuizen. Dit heet ecologisch kappen.

Bomen sterven staande

Bij het ecologisch kappen houdt de groendienst rekening met de veiligheid. Vallende takken van dode of stervende bomen die een gevaar vormen voor wandelaars, worden weggehaald.

Gezonde bomen worden niet ‘besmet’ door de zwammen die op dode stammen groeien. De zwammen groeien altijd op verzwakte, zieke of dode bomen.

Spechtenhol en vleermuiswoning

Spechten zijn dol op dood hout; ze zoeken er graag naar insectenlarven. Spechten hakken ook holen in dode bomen. Als de specht zijn woning verlaat en het spechtenhol rot nog wat verder in, dan wordt die holte een ideale schuilplaats voor bepaalde vleermuissoorten zoals de rosse vleermuis.

Veteraanbomen

Er wordt gezegd dat een eik een jeugd heeft van 300 jaar, vervolgens 300 jaar vitaal en gezond leeft, waarna de aftakeling van 300 jaar begint.

Wanneer die grote, monumentale bomen aftakelen zijn ze weliswaar stokoud, vertonen ze holten en zie je een reductie van de kroon, maar zijn ze zeker nog niet afgeschreven. Dit is namelijk het begin van een nieuw leven, ze evolueren naar een nieuw evenwicht waarbij ze ecologisch, historisch en landschappelijk zeer waardevol worden. Deze bomen verdienen speciale aandacht en worden veteraanbomen genoemd.

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 37
wijkoverleg.deurne@antwerpen.be