Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Het groen rondom de Drie Torekens in Deurne.

Ontdek het Groenplan voor Deurne

De stad Antwerpen en het district Deurne werken aan een visie voor het groen in Deurne. De bedoeling is om al het groen te beschermen en op termijn kwalitatief te versterken. De eerste stap is in kaart brengen wat er vandaag al is en beter kan. Hiervoor organiseerde de stad samen met district Deurne in 2017 een infotentoonstelling. Meer info over het Groenplan Deurne vindt u hier. 

Waarom dit project?

Om in de toekomst beter om te gaan met het groen dat hier vandaag al is én het kwalitatief te versterken, werken we aan een visie onder de noemer ‘Groenplan’. Het einddoel is een systeem van grootschalige groengebieden die de stad verlevendigen en de bewoners overal in de stad toegang geven tot aangename groene landschappen. Zo wil de stad een duurzame leefomgeving creëren voor mens, plant en dier, nu en in de toekomst.

Om dit te verwezenlijken, worden er groenplannen uitgerold per district. Het eerste is voor Deurne.

Wat gebeurt er?

Van analyse naar definitief ontwerp

De ontwikkeling van zo’n visie gebeurt in verschillende fases, waarbij de Deurnenaars telkens geïnformeerd en betrokken worden. De opmaak voor het Groenplan gebeurt in vier fases:

  • analyse
  • visie
  • voorontwerp
  • definitief ontwerp

Op dit moment zijn we aan het einde van de analysefase: de stad en het district maakten een analyse en een inventaris op van alle groenelementen in Deurne. Daaruit bleek dat Deurne zowel typisch stedelijke als eerder randstedelijke groenkenmerken heeft. Naast enkele grote landschappen, omvat het district ook tientallen kleine groenelementen zoals plantsoenen, parkjes en groene lanen. Bovenop de lijst van alle groenelementen werden ook enkele problemen en kansen voor het groen per wijk in beeld gebracht.

Dit alles resulteert in een analysenota, die een kwantitatieve en kwalitatieve waardering geeft van het geïnventariseerde groen. In de nota is ook aandacht voor de historische evolutie van het groen in het district.  Op basis van deze analyse kan verder ontwerpend onderzoek gevoerd worden en vervolgens de visie gevormd worden. In het najaar van 2018 zal de visiefase van start gaan.

Opmaak van het Groenplan

Dit project kent een lange geschiedenis. De eerste gesprekken voor het Groenplan starten al meer dan 10 jaar geleden. In februari 2017 werd het Groenplan ‘Levendig landschap’ voor de ganse stad goedgekeurd. Meer info over het stadsbrede Groenplan, klik hier.

De volgende stap is de opmaak van specifieke Groenplannen per district. In deze fase wordt er ingezoomd op de groene gebieden op een heel lokaal niveau. Het parkje om de hoek, een straat met veel planten aan de gevels, de zachte bedding waar de tram door loopt, al deze plekken worden in kaart gebracht. Ook hiervoor wordt een visienota opgemaakt om het groen te behouden en meer toegankelijk te maken.

Wie werkt eraan mee?

De voorbije jaren werd meermaals overleg gepleegd en advies ingewonnen bij verschillende stadsdiensten, de hogere overheid (provincie en Vlaanderen), de districtsbesturen, de Gecoro, Natuurpunt en de randgemeenten waaraan de robuuste landschappen grenzen.

Voor het Groenplan Deurne werkt de stad vanzelfsprekend nauw samen met district Deurne en de inwoners van Deurne.

Wat kan u zelf doen? 

Als inwoner van Deurne nodigen we u van harte uit om mee na te denken over de visie voor het groen in uw buurt. Dat kan tijdens een van de participatiemomenten. Het eerste vond reeds plaats in oktober 2017. 

Daarnaast kan iedereen de 14 landschappen van het stadsbrede Groenplan nu al op eigen tempo gaan ontdekken. Elke wandeling biedt u leerrijke weetjes over het landschap, toont er de mooiste groene plekken én voert de wandelaar ook langs de punten die de stad in de toekomst wil verbeteren.

Wandel door de 14 landschappen

Voor elke wandeling bieden we:

  • een infototem met de wandelroute aan het startpunt van de wandeling. Op de totem vindt u een plan van de wandeling en wat meer info over het Groenplan en het landschap waarin u zich bevindt.
  • een wandelbrochure met meer info over het Groenplan en het landschap waarin u zich bevindt. Bij ‘Documenten’ kan u de 14 brochures downloaden, of u kan ze afhalen op de toeristische dienst van de stad Antwerpen.
  • een wandelroute in de gratis app en op het digitale platform RouteYou. RouteYou is een online en mobiel netwerk voor wandelaars. Om de wandeling met uw smartphone te doen, downloadt u de gratis app RouteYou, geeft u de contentcode ‘Groenplan’ in en downloadt u de 14 routes. Zo kan u ze allemaal wandelen wanneer u wil, ook wanneer u offline bent.

Ga mee op wandel met de gratis app RouteYou. Download de app hier.

Deurnenaars konden meewerken aan het Groenplan Deurne tijdens de infotentoonstelling in het districtshuis.
Deurnenaars konden meewerken aan het Groenplan Deurne tijdens de infotentoonstelling in het districtshuis.
1|4
Deurnenaars konden meewerken aan het Groenplan Deurne tijdens de infotentoonstelling in het districtshuis.
Deurnenaars konden meewerken aan het Groenplan Deurne tijdens de infotentoonstelling in het districtshuis.
1|4
Meer dan 180 Deurnenaars werkten mee aan het Groenplan Deurne tijdens de infotentoonstelling in het districtshuis.
Meer dan 180 Deurnenaars werkten mee aan het Groenplan Deurne tijdens de infotentoonstelling in het districtshuis.
1|4
Meer dan 180 Deurnenaars werkten mee aan het Groenplan Deurne tijdens de infotentoonstelling in het districtshuis.
Meer dan 180 Deurnenaars werkten mee aan het Groenplan Deurne tijdens de infotentoonstelling in het districtshuis.
1|4
Het groen in Deurne wordt beschermd en kwalitatief versterkt met het Groenplan Deurne.
Het groen in Deurne wordt beschermd en kwalitatief versterkt met het Groenplan Deurne.
1|3
Het groen in Deurne wordt beschermd en kwalitatief versterkt met het Groenplan Deurne.
Het groen in Deurne wordt beschermd en kwalitatief versterkt met het Groenplan Deurne.
1|3
Het groen in Deurne wordt beschermd en kwalitatief versterkt met het Groenplan Deurne.
Het groen in Deurne wordt beschermd en kwalitatief versterkt met het Groenplan Deurne.
1|3

Meer info

Meer info over het Groenplan Deurne en het overkoepelende Groenplan vindt u op www.antwerpenmorgen.be.

Verwante info: