Parkverbinding Rivierenhof

Voor de 'Parkverbinding Rivierenhof' werken de stad, de provincie en Deurne en Borgerhout samen. Het masterplan moet duidelijk maken hoe het park en de omliggende buurten vlotter met elkaar verbonden kunnen worden.

Met het masterplan voor de Parkverbinding Rivierenhof werken de stad en het provinciebestuur aan een gezamenlijke visie en aanpak voor hun afzonderlijke projecten. De verschillende projecten voor u op een rijtje:

Heraanleg parking Huiskens

De parking Huiskens aan de westelijke parkingang van het Rivierenhof ligt momenteel wat verscholen en wordt niet zo veel gebruikt. Door deze parking en de directe omgeving opnieuw aan te leggen met aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid, wil de provincie dit op korte termijn veranderen.

Herinrichting westelijk deel Rivierenhof

Daarnaast wil de provincie ook de westelijke kop van het Rivierenhof, tussen de Ring en de Hooftvunderlei, anders gaan inrichten. Eén van de ambities is om de sportterreinen - die nu verspreid in het park liggen - daar te groeperen. Zo zal ook dit minder bekend parkdeel beter tot zijn recht komen.

Realisatie Parkverbinding Rivierenhof

De stad vindt het belangrijk dat mensen die in de binnenstad wonen en op zoek zijn naar groene ruimte, het Rivierenhof vlot te voet of met de fiets kunnen bereiken. Heel wat Borgerhoutenaars wonen binnen loopafstand van het Rivierenhof, maar de spoorwegberm, de Singel en de Ring vormen vandaag een enorme drempel. Een wandeling of een fietstocht naar het Rivierenhof is nu niet bepaald aangenaam te noemen. Een geslaagde parkverbinding moet dit probleem oplossen.

Overkoepelend masterplan

Sinds begin dit jaar werkt het ontwerpteam LAND landschapsarchitecten in samenwerking met Tritel aan een overkoepelend masterplan, dat al deze ambities concreet moet maken. Het plan brengt de spoorwegdoorgangen aan de Bretel en de Donkerpoort in beeld, maar ook de Turnhoutsebaanbrug, de Singel met zijn groene bermen, en uiteraard het Rivierenhof zelf. De eerste ideeën hebben vorm gekregen en werden op woensdag 18 april 2012 aan geïnteresseerde bewoners van Deurne en Borgerhout voorgesteld. Het ontwerpteam werkt de ideeën nu verder uit, en krijgt hiervoor nog tot eind dit jaar. Dan zal het masterplan klaar zijn om als kader te dienen op basis waarvan de projecten vorm kunnen krijgen.

Het college stemde op vrijdag 29 juni 2012 in met de principes en de krachtlijnen van het studiewerk dat in de afgelopen maanden werd verricht door het ontwerpteam.