'Zo Dichtblij' in Deurne Joost Joossen

Handelaars kunnen inschrijven voor 'Zo Dichtblij' in Deurne

De actie ‘Met Belgrinkel naar de winkel’ georganiseerd door Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met Unizo en Gezinbond werd omgedoopt tot de nieuwe actie ‘Zo Dichtblij’. Deze actie loopt van zaterdag 29 april tot en met zaterdag 3 juni 2017 en het district Deurne doet ook mee. Handelaars in Deurne kunnen inschrijven om deel te nemen.

Doel actie

Het doel van de actie ‘Zo Dichtblij’ is de inwoners het belang doen inzien van een bruisende kern en detailhandel en bedrijvigheid op de juiste plaats stimuleren. De actie ‘Zo Dichtblij’ is dus ruimer dan de actie ‘Belgerinkel naar de winkel’ waar de fietsende of te voet winkelende inwoner werd beloond.

Online loten

In tegenstelling tot de vorige jaren kunnen loten enkel nog online worden geregistreerd. Er worden dus geen boxen meer verdeeld. Op het einde van de actie worden de winnaars getrokken en de prijzen (zowel de prijzen geschonken door de handelaars als door het district Deurne) uitgereikt.

Inschrijven handelaars

Meer info over deze actie kan u terugvinden op de website https://www.zodichtblij.be/. Handelaars die wensen deel te nemen aan de actie kunnen zich vanaf nu inschrijven via de hogervermelde website.

Vorig jaar was het district Deurne met 305 deelnemende handelaars het district/gemeente met het hoogst aantal deelnemers. Het doel in 2017 is om beter te doen en dat kan zeker met de steun van alle handelaars.

De handelaars die inschreven krijgen begin april hun basispakket (390 loten, 2 A3-posters en 1 infobrief) ter plaatse afgeleverd.

Alle kosten wat betreft inschrijving en de aankoop van de basispakketten en extra loten worden door het district Deurne gedragen.

Meer info

Districtssecretariaat Deurne
tel. 03 338 45 41
district.deurne@stad.antwerpen.be
https://www.zodichtblij.be/

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!