Heraanleg Ruggeveldlaan

Start laatste fase heraanleg Ruggeveldlaan

De laatste fase van de heraanleg van de Ruggeveldlaan start op 27 februari 2017.  De rijweg en de fiets- en voetpaden worden vernieuwd langs de oneven kant vanaf het kruispunt Nieuwe Donk tot de Boterlaarbaan. Deze fase loopt tot ongeveer vrijdag 7 april 2017.

In 2013 heeft vervoersmaatschappij De Lijn een vrije trambaan aangelegd op de Ruggeveldlaan. De werken beperkten zich tot de middenberm. Aansluitend investeert district Deurne in de resterende delen van de straat, met name de rijweg en de fiets- en voetpaden van de Ruggeveldlaan tussen de Boterlaarbaan en de August Van de Wielelei. 

Asfaltering

Als de weersomstandigheden het toelaten, start de aannemer op maandag 20 februari 2017 met de asfalteringswerken tussen de August Van de Wielelei en Nieuwe Donk, aan de kant van het Rivierenhof (oneven kant). Deze werken zullen normaal beëindigd zijn op 24 februari 2017. Van zodra de belijning aangebracht is, wordt dit stuk vrij gegeven voor plaatselijk verkeer.

De termijn kan uitzonderlijk verlengd worden door slecht weer, technische problemen of andere onvoorziene omstandigheden.

Waarschuwing

Vóór het aanbrengen van een volgende asfaltlaag wordt een kleeflaag aangebracht. Het is zeer belangrijk om dan niet op de rijbaan en het fietspad te lopen.  Bij het berijden of betreden ervan, blijft deze mogelijk aan banden en/of schoenen kleven. Dit veroorzaakt ook mogelijke schade aan uw vloerbekleding. De aannemer kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

Laatste fase van de werken

Na de asfaltering wordt de laatste fase, het stuk tussen Boterlaarbaan en Nieuwe Donk aan de kant van het Rivierenhof (oneven kant) uitgevoerd. Deze laatste fase start op maandag 27 februari 2017. De rijweg en de fiets- en voetpaden worden vernieuwd langs de oneven kant vanaf het kruispunt Nieuwe Donk tot de Boterlaarbaan. Deze fase loopt tot ongeveer vrijdag 7 april 2017.

Deze timing kan uitzonderlijk verlengd worden door slecht weer, technische problemen of andere onvoorziene omstandigheden.

Omleiding

De huidige omleiding blijft behouden.Tijdens de laatste fase blijft de Ruggeveldlaan enkelrichting van de Boterlaarbaan naar de August Van de Wielelei. Verkeer komende van de August Van de Wielelei wordt omgeleid over de Autolei (R11) naar de Boterlaarbaan. Ruggeveldlaan wordt een doodlopende straat van de August Van de Wielelei tot het kruispunt Nieuwe Donk. Nieuwe Donk is tijdens de laatste fase op die manier bereikbaar.

Signalisatieborden leiden het verkeer in goede banen.

Bus en tram

Buslijn 19 rijdt vanaf de Ruggeveldlaan via August Van de Wielelei over het traject van lijn 10 tot Turnhoutsepoort (eindhalte) en bedient de haltes ‘Schotensesteenweg’, ‘Venneborg’, ‘Lunden’, ‘Gallifortlei’, ‘Cogelsplein’ en ‘Hof ter Lo’.

Buslijn19 rijdt niet meer tussen Ruggeveldlaan/August Van de Wielelei en Drakenhoflaan. De haltes van buslijn 19: ‘A. Van de Wielelei’, ’Van Riel’, ‘Florent Pauwels’, ‘Van den Hautelei’, ‘Eksterlaar’,’ Menegemlei’ en ‘Drakenhoflaan’ worden tijdelijk niet bediend.

Tram 10 volgt vanaf 25 februari 2017 tijdens de werken aan Hof Ter lo en de Turnhoutsepoort een omleiding. De tram rijdt via de Ruggeveldlaan, Florent Pauwelslei, Herentalsebaan en Stenenbrug naar de Turnhoutsebaan in Borgerhout en verder naar de Melkmarkt. Tram 10 bedient halte Parkweg en Van Riel op de Ruggeveldlaan en de haltes op de Florent Pauwelslei, Herentalsebaan en Stenenbrug.

Voor informatie over het vervangtraject van buslijn 19 en tramlijn 10 kan u terecht bij De Lijn op het nummer 070 220 200 of via de website van De Lijn: www.delijn.be.

De weg kwijt tussen alle grote wegenwerken? 

Kijk snel op www.slimnaarantwerpen.be voor alle laatste informatie over de omleidingen in en rond Antwerpen. Realtime informatie over de werken en een slimme routeplanner die rekening houdt met de grote werken toont hoe u het best naar of in de stad reist.

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 88
wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be

Verwante info:

8 reacties op dit artikel:
Jouw avatar
Lindavermeulen

Allez worden weer maar eens gegijzeld. Van Deurne Zuid naar Noord en omgekeerd zullen we weer lang in de file staan voor een paar km. Waarom niet alles in een keer goed doen, Ruggeveldlaan werd al eens heraangelegd. En niet te vergeten dat er rond Deurne overal tegelijkertijd zal gewerkt worden 😖

Jouw avatar
kadeeke

Wat gaat er gebeuren met de bewoners van de Fredegandus van Rielstraat die sinds kort via de Ruggeveldlaan moeten in rijden om hun woonst te bereiken ???

Jouw avatar
Stefan1955

Ik hoop dat ze zo slim zijn om het fietspad ook in asfalt aan te leggen

Jouw avatar
Adeline2

Men zou beter is zorgen dat er terug voedingswinkels in de verschillende wijken van Deurne -noord zijn,dat is een ramp nu.De Hoofdvunderlei is een ramp nu als van Boterlaarbaan naar Turnhoutsebaan wil dankzij die werken,vooral omdat de verkeerslichten niet worden aangepast aan de veranderde verkeerssituatie.

Jouw avatar
AIESsa68040

Aanleg tramspoor Ruggeveldlaan, men halveert de rijbaan en creëert een verdubbeling van de file. Dit om een spoor aan te leggen dat enkel dient om de trams van hun lijn naar stelplaats te brengen en andersom, enkel s'morgens en s'avonds laat trams dus. De rest van de dag mag het gewone verkeer rustig de file trotseren.(soms 1/2 uur). Eens dit aangelegd beginnen de verfraaiingswerken (nog eens 1,5 jaar). Neem het openbaar vervoer De Lijn, dacht het niet. Ze creëren file voor eigenbelang, Deurne , Mortsel , enz.

Jouw avatar
janlaureys

Ze zouden beter het licht op de Turnhoutsebaan naar de Hooftvunderlei wat langer groen laten, of toch als tijdelijke maatregel.

Jouw avatar
Caroleke66

Kan me volledig vinden in de reactie van Jan Laureys - vandaag 30 min aangeschoven vanaf Ter Rivierenlaan naar Craeybeckxlaan - wilden afslagen naar links richting Hoofvunderlei doch hier werden telkens amper 2 a 3 voertuigen doorgelaten en dan terug rood terwijl richting Cogelsplein het licht veel langer op groen bleef staan. Ook zowel bus als tram konden doodgemoederd met ons aanschuiven vanaf Ter Rivierenlaan. Wat een organisatie. Aankondigingen genoeg doch aanpassen van tijdsduur van lichten om de toestroom van verkeer die Ruggeveldlaan niet kunnen gebruiken aan te passen lukt blijkbaar niet ........

Jouw avatar
ann.verbraeken@stad.antwerpen.be

Wacht maar tot het grote recreatiezwembad geopend is... Samen met Makro en Shopping Wijnegem megafiles, al zeker op zaterdagen en zondagopeningen.