30 dagen uw wagen aan de kant

30 dagen uw wagen aan de kant. Doet u mee?

In het kader van de Week van de Mobiliteit zoekt Buurtwerk Dinamo 25 buurtbewoners van Deurne-Noord die hun auto een maand aan de kant laten staan.

30 dagen je wagen aan de kant

Bent u één van de 25 buurtbewoners in Deurne-Noord die hun auto één maand aan de kant laat staan? U ontdekt verschillende manieren om u te verplaatsen die verrassend, socialer, gezonder en veel goedkoper zijn dan uw eigen auto. Boekje lezen of mails checken op de bus, met de elektrische fiets zonder file en met fris gemoed naar het werk of de winkel, een babbeltje slaan tijdens het carpoolen... Doe mee aan dit experiment en geniet van het voordelig en zelfs gratis aanbod. Na de proefmaand wordt bekeken of leven met minder auto iets voor u is.

Waarom Deurne-Noord?

Via dit experiment, dat kadert in de Week van de Mobiliteit, wil Buurtwerk Dinamo i.s.m. Autodelen.net en Taxistop, samen met de buurtbewoners nagaan hoe ze hun buurt aangenamer en duurzamer kunnen maken. In Deurne-Noord is er een heel hoge parkeerdruk. Via het project kan er meer ruimte (minder auto’s) in de buurt gecreëerd worden. De stap van privé-wagenbezit naar autodelen en gedeelde mobiliteit in het algemeen biedt kansen om de parkeerdruk in wijken te verlichten.

Voorwaarden om deel te nemen  

  • U woont in Deurne-Noord.
  • U moet in het bezit zijn van een auto en deze 30 dagen aan de kant willen zetten. 

Wat krijgt u? 

  • Andere vervoersmiddelen om toch op de plaatsen te geraken waar u normaal uw auto voor zou gebruiken. 
  • U maakt kennis met andere deelnemers van het project. 
  • Minder auto's in uw buurt. 

Infoavond

Nieuwsgiering en wil u graag meer info over dit experiment? Kom dan op donderdag 8 februari 2018 om 19 uur naar de infoavond in buurthuis Dinamo (Ten Eekhovelei 10, 2100 Deurne).

Deelnemen?

Wilt u graag deelnemen? Stuur dan voor 15 maart 2018 een mailtje naar delendebuurten@gmail.com.

Info

Buurtwerk Dinamo
gsm 0473 86 77 75
tel. 09 242 32 77
delendebuurten@gmail.com

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!