Woonerf

Hallershofstraat is een woonerf

De Hallershofstraat is sinds 30 juli 2018 ingericht als woonerf.

Wat is een woonerf?

Een woonerf garandeert zoveel mogelijk de veiligheid van voetgangers en fietsers:

  • Er is geen onderscheid tussen rijweg en voetpad: voetgangers en fietsers mogen de volledige ruimte gebruiken, maar mogen het verkeer niet belemmeren.
  • De snelheid is beperkt tot 20 km per uur.
  • Het begin en het einde van het woonerf worden aangeduid met verkeersborden.
  • Parkeren mag enkel op de daarvoor voorziene plaatsen, gemarkeerd met een P.
  • In het woonerf van Deurne Dorp Noord zijn parkeerplaatsen voorzien in de Hallershofstraat ter hoogte van de begraafplaats. Laden en lossen kan er wel op andere plaatsen in de straten.

De wettekst vindt u op de website van www.mobielvlaanderen.be.

Meer info?

Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 76
wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be.

Begin van een woonerf
1|2
Einde van een woonerf
1|2
Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!