Buurtbudget

Hebt u een idee voor het buurtbudget?

Het districtsbestuur maakt jaarlijks 25 000 euro vrij om buurtinitiatieven te ondersteunen. Alle bewoners, organisaties en scholen uit Deurne kunnen projecten indienen om financiële steun te krijgen wanneer ze een initiatief uitwerken dat ten goede komt van hun buurt.

Vorig jaar lanceerde het district in een aantal buurten een oproep om ideeën aan te brengen. Vier projecten kregen een toelage: in juli vond het project BARena plaats en waren er een maand lang activiteiten en feesten in de Arenabuurt. Om zwerfvuil te verminderen, schilderden buurtbewoners groene voetstappen naar de papiermanden op het Arenaplein.

Volgende projecten staan nog gepland. In Kronenburg ontwerpen buurtjongeren een zitmeubel dat een plaats zal krijgen op het plein aan JES. De parochie organiseert vanaf het najaar thema-avonden rond nationaliteiten in de kijker, waarbij u verschillende culturen beter kan leren kennen.

In 2018 komt de rest van Deurne aan de beurt! Al uw ideeën zijn welkom. Kleine ideeën voor uw eigen straat, maar ook grotere ideeën voor de hele buurt. Kortom, laat u inspireren door uw buurt en uw buren.

Hoe kan je deelnemen?

Bezorg vóór 28 februari 2018 uw idee:

 • aan Wijkoverleg Deurne in het districtshuis van Deurne, Maurice Dequeeckerplein 1,
 • of mail naar wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be,
 • of bel naar tel. 03 338 45 36.
 • U kan ook uw idee afgeven of vertellen aan de buurtmobiel tijdens:
  • het openingsfeest van Deurne Wintert op 9 december 2017 in het Bisschoppenhofpark van 16 tot 21 uur.
  • het openingsfeest van cinema RIX (De Gryspeerstraat 86) op 19 januari 2018 van 17.30 tot 20 uur
  • het winterzwemfeest van de Deurnese Ijsberen (Boekenbergpark) op 21 januari 2018 van 11 tot 13 uur
  • de markt Tweegezusterslaan op 3 februari 2018 van 9 tot 12 uur

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 36
wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!