Contacteer stad Antwerpen

Sigrid Spinnox
kruispunt van de Bisschoppenhoflaan met de Merksemsesteenweg en de Lakborslei

Heraanleg kruispunt Bisschoppenhoflaan met Merksemsesteenweg en Lakborslei

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat het kruispunt van de Bisschoppenhoflaan (N120) met de Merksemsesteenweg (N130) en de Lakborslei grondig vernieuwen. Dat is het kruispunt op de Bisschoppenhoflaan t.h.v. de Brug van den Azijn. De ingrepen moeten de verkeersveiligheid verhogen en het kruispunt compacter en overzichtelijker maken. De werkzaamheden starten op 8 april 2024 en duren tot midden september.

Het kruispunt van de Bisschoppenhoflaan met de Merksemsesteenweg en de Lakborslei staat bekend als een complex en gevaarlijk kruispunt. Om de veiligheid te verhogen, in het bijzonder die van de actieve weggebruiker, zorgt AWV voor een conflictvrije regeling. Het kruispunt wordt compacter en overzichtelijker gemaakt. De nutsmaatschappijen maken van die gelegenheid gebruik om hun infrastructuur ook deels mee te vernieuwen.

De werken worden in vier fases uitgevoerd en zullen tot midden september duren. Tijdens de werken blijft er op de Bisschoppenhoflaan steeds verkeer in beide richtingen mogelijk tussen Wijnegem en Antwerpen. Ter hoogte van het kruispunt wordt wel hinder verwacht omdat kruisend verkeer tijdens de eerste drie fases niet mogelijk zal zijn.

De werkzaamheden op het kruispunt zijn verdeeld in vier fases. De timing van de verschillende fases is steeds onder voorbehoud van gunstige weers- en werfomstandigheden en kan nog wijzigen. 

  • Fase 1: maandag 8 april tot eind mei 2024 
  • Fase 2: eind mei tot midden juni 2024 
  • Fase 3: midden juni tot midden juli 2024 
  • Fase 4: eind juli tot midden september 2024

Alle informatie over deze werken en de omleidingen lees je op de website van Agentschap Wegen en Verkeer.

Simulatie van de situatie na de ingrepen
1|3
Overzicht van de huidige verkeerssituatie
1|3
Fasering werken
1|3