Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
kruispunt Merksemsebaan-DeurnesteenwegGoogle Maps

Hoogmolenbrug 3 weken onderbroken voor gemotoriseerd verkeer tussen Schoten en Deurne

Vanaf 7 juni 2021 wordt er op de Merksemsebaan gewerkt aan het kruispunt met de Deurnesteenweg. Afslaan richting Schoten voor gemotoriseerd verkeer is dan niet meer mogelijk. Gemotoriseerd verkeer naar Schoten of van Schoten richting Deurne volgt tot eind juni een omleiding via de Brug van den Azijn en de Bredabaan.

De herinrichting van de Merksemsebaan (N120), voor de komst van de nieuwe Hoogmolenbrug, gaat haar laatste fase in. Sinds begin mei werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) enkel nog aan de noordzijde van de gewestweg, met name de kant van het Albertkanaal. Het doorgaand verkeer passeert de werken in beide richtingen op telkens één versmalde rijstrook.

Vanaf 7 juni wordt er ook gewerkt aan de noordzijde van het kruispunt met de Deurnesteenweg en is afslaan voor gemotoriseerd verkeer richting Schoten niet meer mogelijk. Verkeer naar Schoten of van Schoten richting Deurne volgt tot eind juni een omleiding via de Brug van den Azijn en de Bredabaan.

Welke werken?

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert een belangrijke herinrichting van de Merksemsebaan (N120) en de Deurnesteenweg in Wijnegem uit. Deze ingreep maakt de weginfrastructuur klaar voor de komst van de nieuwe Hoogmolenbrug. De Vlaamse Waterweg NV voorziet de bouw van een nieuwe brug ongeveer 250 meter ten westen van de bestaande.
 
Het verplaatsen van de Hoogmolenbrug vraagt om bijkomende verkeersinfrastructuur langs beide kanten van het Albertkanaal. Aan de noordzijde, de kant van Schoten, krijgt de brug een rechtstreekse aansluiting op de Metropoolstraat. Aan de zuidzijde wordt de Deurnesteenweg gedeeltelijk verlegd in de richting van Merksem om zo een nieuw kruispunt met de Merksemsebaan te vormen. Hierop sluit de nieuwe Hoogmolenbrug straks aan.

Laatste fase herinrichting Merksemsebaan

Aan de zuidzijde van de gewestweg zijn alle werken afgerond, inclusief de zuidzijde van het kruispunt met de Deurnesteenweg (kant Quick/Desco). Doorgaand verkeer rijdt in beide richtingen op deze zijde van de Merksemsebaan.
 
Aan de noordkant van de gewestweg werkt AWV vandaag nog aan de rijweg en de aansluiting van het nieuwe tracé naar de toekomstige Hoogmolenbrug. Vanaf maandag 7 juni is de noordzijde van het kruispunt Deurnesteenweg aan de beurt. Onderstaande kaart geeft de werfsituatie weer.

Werfsituatie Merksemsebaan

Toegang tot Hoogmolenbrug vanaf Merksemsebaan onderbroken tot eind juni

Tijdens de werken aan de noordzijde van het kruispunt met de Deurnesteenweg is de toegang tot de Hoogmolenbrug onderbroken voor gemotoriseerd verkeer van maandag 7 juni tot eind juni 2021. Het verkeer naar Schoten of van Schoten richting Deurne volgt een omleiding via de Brug van den Azijn en de Bredabaan.
 
Voetgangers en fietsers van en naar de Hoogmolenbrug kunnen wel door, maar de Merksemsebaan oversteken aan het kruispunt is even niet mogelijk. Te voet of met de fiets moet men oversteken aan het nieuwe tracé van de Deurnesteenweg dat enkele tientallen meters naar Antwerpen toe ligt.
 
Het doorgaand verkeer op de Merksemsebaan zelf passeert de werken in beide richtingen op telkens één versmalde rijstrook. 

Bereikbaarheid handelaars Deurnesteenweg noord

De handelszaken in het tijdelijk doodlopende gedeelte van de Deurnesteenweg blijven bereikbaar via een alternatieve route. Lokaal verkeer volgt hiervoor het traject Braamstraat, Hoogmolendijk, Metropoolstraat en de Straalstraat aan de kant van het Albertkanaal. Vanuit Schoten kan verkeer de Hoogmolenbrug dus gebruiken, maar is er van 7 tot eind juni geen aansluiting met de Merksemsebaan.
 
Onderstaand plan geeft de omleidingsroutes tijdens de werken weer.

Omleidingsplan geeft de omleidingsroutes tijdens de werken weer