Brownfieldproject

Info- en inspraakvergadering Brownfieldproject ‘nr. 126 Antwerpen – Gosselin’

Op dinsdag 2 oktober 2018 om 17 uur vindt er een informatie-en inspraakvergadering plaats over het brownfieldproject 'nr 126 Antwerpen-Gosselin'.

Brownfieldproject

De Vlaamse Regering stimuleert de herontwikkeling van verlaten bedrijventerreinen door het afsluiten van convenanten met projectontwikkelaars. Het afsluiten van een brownfieldconvenant biedt verschillende voordelen op administratief-juridisch en financieel vlak.

Met het herontwikkelen van dergelijke brownfields tot sociaal-maatschappelijk verantwoorde of economisch rendabele sites, profiteert de hele gemeenschap. De herontwikkeling van deze brownfields brengt extra jobs met zich mee, zorgt ervoor dat een voorheen eerder sociaal verwaarloosde buurt terug nieuw leven wordt ingeblazen, verhoogt de sociale cohesie en zorgt voor extra lokale inkomsten.

Ook op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/brownfieldconvenant (zie inspraakvergaderingen), vindt u meer informatie over bovenstaand project. U vindt er ook de algemene informatie over brownfieldprojecten en brownfieldconvenanten.

Voor meer informatie over het herontwikkelingsproject kan u terecht in het districtshuis (inzage documenten)

Info- en inspraakvergadering

Indien de onderhandelingen leiden tot een ontwerp van brownfieldconvenant, wordt er minstens één inspraakvergadering georganiseerd. Deze vergadering is open voor alle geïnteresseerden.

Bij het definitieve afsluiten van het brownfieldconvenant wordt rekening gehouden met de relevante opmerkingen, aanbevelingen en bezwaren die tijdens deze vergadering of vergaderingen worden geformuleerd. Ook doet het convenant geen afbreuk aan de rechten van derden om in het kader van vergunningsaanvragen gedurende de looptijd van het brownfieldproject bezwaren in te dienen.

De informatie-en inspraakvergadering Brownfieldproject ‘nr. 126 Antwerpen – Gosselin’ vindt plaats op dinsdag 2 oktober 2018 om 17 uur Middelmolenlaan 168, 2100 Deurne.

Ontwerpconvenant en projectgebied

Klik hier om de ontwerpconvenant te lezen.

Meer info

Informatie-en inspraakvergadering Brownfieldproject ‘nr. 126 Antwerpen – Gosselin
di 2/10 om 17 uur 
Middelmolenlaan 168, 2100 Deurne

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Brownfieldcel
Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel
Tel. 0800 20 555
brownfield.convenant@vlaio.be
www.vlaio.be
www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/brownfieldconvenant

 

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!