Skatepark en centrale plein Park Groot Schijn Tom Cornille

Nieuw skatepark en centraal plein in Park Groot Schijn

Op 3 oktober 2018 is het nieuwe skatepark en het centrale plein geopend in Park Groot Schijn.

Centrale plein en skatepark

Het skatepark ligt aan het centrale plein, het kloppende hart van het park. Na de realisatie van de volkstuinen, het speelbos en de sportkamer is dit het vierde onderdeel dat klaar is om zijn eerste gebruikers te ontvangen.

Het centrale plein is een open, groene plek waar alle grote wandel- en fietspaden op uitkomen. Het bestaat uit twee delen: een verhard deel met het skatepark en een verdiept grasveld.  Met dit nieuwe skatepark hebben skaters, BMX'ers en steppers er een plek bij om zich voluit uit te leven.

Het verdiepte grasveld heeft rondom een verhoogde rand en sluit aan op het omliggende plein door een trap en helling. Op de randen kunnen parkbezoekers zitten of spelen. Het centrale plein kan zowel in de zomer als in de winter voor kleinschalige evenementen gebruikt worden. Het verlaagde veld kan in de winter ook een openlucht ijspiste worden.

Verbindingen door het park

Park Groot Schijn is opgebouwd uit verschillende ‘kamers’ waarbinnen een bepaalde activiteit kan plaatsvinden. De ‘groene voegen’ door het park geven niet enkel toegang tot het park zelf maar ook tot die kamers. Het hoofdpad, dat zeven meter breed is, ligt in het verlengde van de centrale dreef in het Rivierenhof en maakt een oost-westverbinding doorheen het park.

Vandaag is het centrale pad aangelegd tot net voorbij het nieuwe centrale plein. Dit hoofdpad, met de bijhorende natuur, wordt in het najaar verder doorgetrokken tot aan de ingang aan de kant van de Autolei. Het pad bestaat uit beton dat stevig genoeg is zodat ook leveranciers en de hulpdiensten het kunnen gebruiken.

Ook de paden en de natuur aan de ingang op de hoek van de August van de Wielelei met de Kleine Steenweg, en de paden richting speelbos zijn nu al aangelegd. Hiermee is het volledige park reeds goed toegankelijk.

Verschillende soorten nieuwe bomen

De bomen die vandaag in het park staan, worden zo veel mogelijk behouden en aangevuld met nieuwe bomen en planten. Op de rand van de verschillende kamers worden wilgen en elzen aangeplant. Die bomen scheiden telkens de groene voeg af van de kamer. Dichter naar de wandelpaden komen sierkerselaars die in het voorjaar mooie bloesems hebben. Langs de wandelpaden komen krachtige inheemse solitaire bomen zoals eiken en essen. Wadi’s vangen het regenwater langs de wandelpaden op een natuurlijke manier op.

Meer info

Ingang via Ruggeveldlaan
www.antwerpen.be
www.parkgrootschijn.be

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!