Districtsraad Deurne Walter Saenen

Nieuwe districtsraad Deurne geïnstalleerd

29 raadsleden legden op 8 januari 2019 de eed af voor de nieuwe Deurnse districtsraad. 18 zijn nieuwkomers. N-VA, sp.a en Open Vld zijn de coalitiepartijen voor de komende zes jaar. PVDA, Groen, CD&V en Vlaams Belang vormen de oppositie.

Op 8 januari 2019 legden 29 districtsraadsleden in het districtshuis van Deurne hun eed af. Verder werden de nieuwe districtscollegeleden en de voorzitter van de districtsraad officieel verkozen.

Met 16 raadsleden vormen N-VA, sp.a en Open Vld de komende zes jaar de coalitie. PVDA, Groen, CD&V en Vlaams Belang, voeren de oppositie met 13 raadsleden.

18 nieuwkomers 

18 verkozenen (52 %) zetelen voor het eerst in de districtsraad van Deurne. Het oudste raadslid is Josephus Braam (N-VA) met zijn 75 jaar. Het jongste raadslid, Veronique Spuesens (N-VA), is 21 jaar. Er zetelen 12 vrouwen in de districtsraad.

Districtscollege en voorzitter districtsraad

Na de installatie van de districtsraad kozen de raadsleden de districtscollegeleden en de voorzitter van de districtsraad. Het college zal instaan voor de dagelijkse werking van het districtsbestuur.

De bevoegdheden van dit nieuwe districtscollege werden tijdens de eerste collegezitting officieel vastgelegd.

 • Districtsburgemeester
  Tjerk Sekeris (N-VA): algemene leiding, communicatie, budget, mobiliteit, ruimtelijke ordening en erfgoed
 • Districtsschepenen
  • Elke Brydenbach (N-VA): sport, jeugd en stadsmakers
  • Frank Vercammen (sp.a): sociale zaken, senioren, dierenwelzijn, groen, participatie en cultuur
  • Freddy Lorent (Open Vld): publieke ruimte, begraafplaatsen, straatbeeld en burgerlijke stand
  • Philip Van Acker (N-VA): lokale economie, markten en foren, toerisme, milieu, volkstuinen en feestelijkheden
 • Voorzitter districtsraad
  Frank Geudens (sp.a)

De inhoud van het bestuursakkoord zal besproken worden tijdens de districtsraad op donderdag 24 januari 2019.

Districtscollege Deurne (v.l.n.r. Philip Van Acker, Frank Vercammen, Elke Brydenbach, Tjerk Sekeris, Freddy Lorent) Walter Saenen
Districtscollege Deurne (v.l.n.r. Philip Van Acker, Frank Vercammen, Elke Brydenbach, Tjerk Sekeris, Freddy Lorent)

Verwante info:

1 reactie op dit artikel:
Jouw avatar
JULDANIELS

Aan de nieuwe ploeg heel veel succes!