Cultuurprijs Joost Joossen

Nomineer uw favoriete kandidaat voor de Cultuurprijs Deurne 2017

De jaarlijkse Cultuurprijs wordt uitgereikt aan personen of verenigingen die iets bijzonders deden voor het culturele leven binnen Deurne en/of voor de bredere uitstraling van Deurne buiten de eigen districtsgrenzen. Kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt? Laat het dan weten.

Culturele leven in Deurne

Het district Deurne reikt de Cultuurprijs uit met als doel het culturele leven in Deurne aan te moedigen, te promoten en te waarderen. 

De jaarlijkse Cultuurprijs wordt uitgereikt aan personen of verenigingen die iets bijzonders deden voor het culturele leven binnen Deurne en/of voor de bredere uitstraling van Deurne buiten de eigen districtsgrenzen. De Cultuurprijs heeft betrekking op een culturele activiteit of verdienste die opgemerkt werd in het voorbije jaar voorafgaand aan het jaar waarin de prijs wordt toegekend.

Voorwaarden nominaties

Genomineerden zijn: 

 • Inwoner van Deurne;
 • Vereniging die haar maatschappelijke zetel in Deurne heeft;
 • Niet-Deurnse inwoner of vereniging die een belangrijke bijdrage leverde aan het culturele leven in Deurne 

Drie categorieën

De Cultuurprijs wordt uitgereikt aan een persoon of een vereniging die een opmerkelijke prestatie heeft geleverd of levert op het vlak van kunst en cultuur in Deurne. Er worden drie categorieën bekroond:

1.Carrière

Hiermee wordt een persoon bekroond die omwille van zijn jarenlange inzet en engagement op cultureel vlak een verschil maakt of heeft gemaakt voor Deurne
(vb. iemand staat al 25 jaar op de planken, iemand is bij de vereniging van dag 1, iemand heeft een indrukwekkend parcours afgelegd, …).

2. Blikvanger

Hiermee wordt  een persoon of een vereniging gelauwerd die omwille van een bijzondere prestatie zichzelf en Deurne het afgelopen jaar op een positieve wijze in de kijker heeft gezet (vb. een inwoner of vereniging heef iets in het oog springend gedaan, heeft positief de media gehaald, ...).

3. Beloftevol talent

Deze prijs wordt toegekend aan een inwoner of vereniging van Deurne die de kwaliteiten of talenten in zich heeft om op cultureel vlak iets te betekenen en die een opvallende start maakt (vb. een nieuwkomer, een debutant, een nieuwe organisatie, …).

Een winnaar kan tijdens de volgende editie geen laureaat zijn in dezelfde categorie als deze waarin hij of zij reeds een prijs gekregen heeft. De carrièreprijs kan slechts een keer verkregen worden.

Iemand nomineren?

Het district Deurne doet een oproep aan alle inwoners om nominaties in te dienen. Elke inwoner van Deurne en iedere vereniging die haar werking heeft in Deurne kan kandidaten nomineren tot 2 oktober 2017 via het nominatieformulier

Jury

Het bestuur van de cultuurraad beslist over de toekenning van de Cultuurprijs op basis van een gemotiveerd voorstel van de jury.

Deze jury bestaat uit:

 • het dagelijks bestuur van de cultuurraad, waarbij de voorzitter fungeert als voorzitter van de jury en de secretaris als secretaris van de jury;
 • telkens een afgevaardigde van de vier werkgroepen cultuur (Podiumkunsten, Erfgoed, Verenigingen en Beeldende Kunsten);
 • de districtsschepen van cultuur als waarnemer;
 • een afgevaardigde van de cultuurdienst als waarnemer
 • drie externe cultuurexperten 

De beraadslaging van de jury is geheim en er kan geen verhaal tegen de beslissing worden ingesteld.

Indien een stemgerechtigd jurylid een direct belang heeft bij de toekenning van een prijs, moet hij of zij op het moment van de beraadslaging, de ruimte verlaten. Indien een jurylid zelf genomineerd wordt, wordt deze vervangen in de jury.

Bij onvoldoende voordrachten of bij een gebrek aan een geschikte kandidaat kan de jury aan het districtscollege voorstellen om één of meer cultuurprijzen niet toe te kennen.

De jury beslist in principe bij consensus. In geval er geen consensus bereikt wordt, wordt overgegaan tot volgend puntensysteem:

 • Elk jurylid brengt drie stemmen uit per categorie (1e plaats = 3 punten, 2e plaats = 2 punten, 3e plaats = 1 punt)
 • o.b.v. de behaalde punten wordt een top-3 opgemaakt;
 • bij een ex-aequo heeft de kandidaat met het meest behaalde eerste plaatsen voorrang. De keuze van de voorzitter van de cultuurraad is doorslaggevend in het geval van een ex-aequo van de stemmen.

De stemming is enkel geldig bij een aanwezigheid van minstens 2/3de van de juryleden. 

Prijsuitreiking

Op advies van de jury, wordt de Cultuurprijs uitgereikt door de districtsschepen van cultuur tijdens een feestelijke viering op 21 januari 2018

Meer info

Cultuurraad Deurne
cultuurraad.deurne@stad.antwerpen.be
Nomineer kandidaten via dit formulier

Verwante info:

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!