Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

stad Antwerpen
Stadsmakers Deurne wordt ‘Ding Dong Deurne’

Stadsmakers Deurne wordt ‘Ding Dong Deurne’

Vanaf 2020 beslissen de districten in Antwerpen zelf over de ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven in hun district. Deurne zal dat doen onder de naam ‘Ding Dong Deurne’ (i.p.v.Stadsmakers deurne). De districtsraad keurde daarvoor ook een nieuw toelagereglement goed.

Tot eind 2019 ondersteunde de stad Antwerpen in alle districten wijk- en burgerinitiatieven onder de naam ‘Stadsmakers’. De stad Antwerpen heeft de bevoegdheden voor initiatieven en activiteiten van Stadsmakers gedeeltelijk overgedragen naar de districten. Elk district bepaalt dus hoe de verdere ondersteuning zal gebeuren. In Deurne zal dit gebeuren onder de naam ‘Ding Dong Deurne’.

Ding Dong Deurne

Eind 2019 lanceerde het district Deurne een oproep via www.deurne.be en facebook bij de Deurnenaars om een nieuwe naam voor Stadsmakers Deurne in te zenden. Er kwamen verschillende voorstellen binnen en het districtscollege heeft uiteindelijk gekozen voor ‘Ding Dong Deurne’. De naam refereert aan het aanbellen bij iemand en dan specifiek bij de buren. Want goede buren en een goede verstandhouding zijn belangrijk voor een gezellige en leefbare straat. Buurtbewoners kunnen op elkaar rekenen en ze kunnen altijd bij elkaar aanbellen. Via ‘Ding Dong Deurne’ wil het district de buurtbewoners motiveren om zelf buurtinitiatieven op te zetten en te organiseren.

Toelagereglement

Op donderdag 12 december 2019 keurde de Deurnse districtsraad het nieuwe toelagereglement goed.

Individuele bewoners, bewonersgroepen en verenigingen kunnen vanaf 1 januari 2020 gebruikmaken van volgende ondersteuningsvormen via ‘Ding Dong Deurne’:

  • ondersteuning van een straatactiviteit zoals een winter- of zomerfeest;
  • ondersteuning van een buurtgerichte activiteit over meerdere straten, zoals een buurtfeest;
  • ondersteuning van korte of lange speelstraten;
  • ondersteuning van vergroeningsacties, zoals de aanleg van een geveltuin en het ophangen van een groenslinger
  • ondersteuning van een Buurtboost waarmee een bewonersgroep, school of vereniging een positieve impuls kan geven aan de buurt op vlak van properheid of sociale hulp.

Meer info

Ding Dong Deurne
Districtshuis, Maurice Dequeeckerplein 1

tel. 03 338 45 12 - 03 338 45 84
dingdongdeurne@antwerpen.be