Bisschoppenhoflaan

Start laatste werken Bisschoppenhoflaan

Vanaf maandag 5 februari zal een aannemer het fietspad op de Bisschoppenhoflaan verder afwerken en wordt eveneens het voetpad volledig vernieuwd. De werken zullen ongeveer zeven weken duren. Eind maart moet alle hinder voorbij zijn. 

Vorig jaar vernieuwde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de rijweg en het fietspad van de Bisschoppenhoflaan (N120) tussen de Oude Bosuilbaan en de Merksemsesteenweg (N130) in de richting van Antwerpen. De afwerking van het nieuwe fietspad moest in december worden uitgesteld omwille van de winterse weersomstandigheden. Vanaf maandag 5 februari zal de aannemer het fietspad verder afwerken en wordt eveneens het voetpad volledig vernieuwd. De werken zullen ongeveer 7 weken duren. Eind maart moet alle hinder voorbij zijn. 

Afwerking fietspad en vernieuwing voetpad

Na het winterse oponthoud van december wil AWV de werken aan de Bisschoppenhoflaan zo snel mogelijk afronden, zodat fietsers weldra gebruik kunnen maken van het nieuwe fietspad. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft echter vastgesteld dat het voetpad van de Bisschoppenhoflaan in zeer slechte staat verkeert na de werken van de afgelopen maanden door de nutsmaatschappijen. Een vernieuwing van het voetpad was oorspronkelijk niet voorzien, maar is onoverkomelijk willen voetgangers comfortabel en veilig doorgang hebben. AWV en de stad Antwerpen hebben daarom in samenspraak besloten om bijkomend te investeren in een vernieuwing van het voetpad.

Werken in drie fases

Doordat nu ook het voetpad wordt meegenomen, zullen de werken wat meer tijd in beslag nemen dan voorzien. De werken zijn opgedeeld in drie fases om de hinder zoveel mogelijk te beperken en zullen in totaal ongeveer 7 weken duren.

  • Fase 1: vanaf de Oude Bosuilbaan tot de Santvoortbeeklaan
  • Fase 2: vanaf de Santvoortbeeklaan tot de Keesinglaan
  • Fase 3: vanaf de Keesinglaan tot de Merksemsesteenweg (Azijnbrug)

De werken starten op maandag 5 februari ter hoogte van de Oude Bosuilbaan en schuiven zo, fase per fase, op richting de Merksemsesteenweg. Eerst wordt telkens het voetpad vernieuwd. Na het vernieuwen van het voetpad wordt de toplaag van het fietspad aangebracht over de volledige lengte (1 dag). Tot slot vinden er nog kortstondige asfalteringswerken plaats op de kruispunten met de Santvoortbeeklaan en de Keesinglaan.

Lokale hinder voor bewoners/handelaars

Voor het gemotoriseerd verkeer op de Bisschoppenhoflaan is er tijdens deze laatste werken geen hinder meer. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werken aan het voetpad gebruikmaken van het nieuwe fietspad (over de onderlaag) en de scheidingsstrook tussen het fietspad en de rijweg. Tijdens de afwerking van het fietspad (enkele dagen) worden fietsers, zoals tot nu toe het geval was, tijdelijk over het voetpad gestuurd

Voor bewoners en handelaars is lokale hinder tijdens enkele specifieke werkzaamheden aan het voetpad (bv. opbraak voetpad, aanbrengen fundering, aanwerken opritten) onvermijdelijk. Opritten zijn dan tijdelijk niet bereikbaar wanneer er voor een deur of oprit gewerkt wordt. De aannemer zal omwonenden en handelaars hiervan tijdig verwittigen. Ook zal de aannemer op een aantal plaatsen tijdelijke steenslag aanbrengen om opritten zoveel mogelijk toegankelijk te houden. 

Meer info

http://wegenenverkeer.be

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!