Herentalsebaan

Start nieuwe fasen heraanleg Herentalsebaan

De Herentalsebaan, de winkelstraat van Deurne-Zuid, krijgt momenteel een volledige opknapbeurt. Zowel de rijweg, de voetpaden als de straatverlichting worden vernieuwd. Op 22 mei 2018 starten enkel nieuwe fases van de werken.

De stad Antwerpen en het district Deurne werken voortdurend aan de vernieuwing van straten en pleinen. De heraanleg van de Herentalsebaan is een prioritair project. Deze winkelstraat krijgt een volledige vernieuwing en opwaardering waarmee de toekomst van het winkelhart van Deurne-Zuid ondersteund wordt. 

Nieuwe fases gestart

De werken zijn gestart op 4 april 2018 en duren tot eind december 2018.  De aannemer zal in verschillende fasen werken. Op dinsdag 22 mei 2018 starten de volgende fases van de werken aan de Herentalsebaan: 

 • tussen ‘t Mestputteke en de Waterbaan, samen met de heraanleg van parking Elite
 • tussen de parking van AZ Monica en de Florent Pauwelslei.

Fasering en timing

 • Fase 4: van 22 mei t.e.m. 31 augustus 2018 (van‘t Mestputteke tot aan de Waterbaan)
 • Fase 9: van 22 mei t.e.m. 6 september 2018 (Parking Elite)
 • Fase 5: van 22 mei t.e.m. 29 juli 2018 (van Parking AZ Monica tot aan Florent Pauwelslei)

Deze fasering en timing kan uitzonderlijk aangepast worden door slecht weer, technische problemen of andere onvoorziene factoren.

De aannemer werkt door tijdens het bouwverlof. De werken aan parking Elite worden meteen mee uitgevoerd.

Werken

De rijbaan, voetpaden en verlichting worden volledig vernieuwd. De straat wordt van gevel tot gevel heraangelegd. Dit gebeurt in verschillende stappen:

 • Stap 1: opbreken bestaande sporen en kasseien rijbaan
 • Stap 2: leggen van nieuwe kabels De Lijn
 • Stap 3: plaatsen nieuwe sporen (half juni)
 • Stap 4: aanleggen betonverharding rond sporen (midden juli)
 • Stap 5: opbreken en heraanleggen voetpad aan de oneven zijde (eind juli)
 • Stap 6: opbreken en heraanleggen voetpad aan de even zijde.

Hinder

 • Beide werkzones op de Herentalsebaan (‘t Mestputteke - Waterbaan, parking AZ Monica - Florent Pauwelslei) en parking Elite zullen niet meer toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer.
 • De parking van AZ Monica blijft wel toegankelijk, langs de kant van de Stevenslei.
 • De woningen blijven altijd bereikbaar voor voetgangers. Om de 100 meter wordt een voetgangersdoorsteek voorzien.
 • Garages in deze werkzones zullen niet meer bereikbaar zijn tot eind augustus.
 • Het kruispunt Waterbaan - Sterckxhoflei blijft open in beide richtingen tot eind juli.
 • De aannemer plaatst omleidingssignalisatie.

Huisvuilophaling

Plaats het huisvuil iedere maandagochtend voor 8 uur voor uw deur. Volg daarbij de gewone ophaalkalender. De aannemer verzamelt alles en brengt het naar een afgesproken plek buiten de werkzone waar de vuilniswagen het maandagmiddag ophaalt.

Openbaar vervoer

Vanaf 3 april tot het einde van de werken, kan er door de heraanleg, geen tram meer rijden op de Herentalsebaan.

 • Tram 8 zal dan via de reisweg van tram 10 naar eindhalte ‘Schotensesteenweg’ op de Turnhoutsebaan rijden.
 • Tram 24 wordt ingekort tot halte ‘Stenenbrug’ in Borgerhout net binnen de Ring.
 • Tram 9 neemt de bediening van P+R Wommelgem over van tram 8. Dat betekent dat de tram rechtdoor rijdt van de Dascottelei naar de Florent Pauwelslei in plaats van af te draaien naar Silsburg.

Tussen halte ‘Stenenbrug’ en Silsburg is er geen trambediening. Toch kunnen enkel tramhaltes ‘Waterbaan’ en ‘Stevenslei’ tijdens de werken in het geheel niet bediend worden.Tram 9 kruist de Herentalsebaan aan het ziekenhuis AZ Monica. De haltes op de Florent Pauwelslei en de Dascottelei kunnen een alternatief zijn voor sommige haltes op de Herentalsebaan.

Tussen Silsburg en Stenenbrug kunnen de reizigers ook gebruik maken van de vaste lijnen 420 en 421 en extra pendelbussen met het lijnnummer 42. De bussen rijden via Stenenbrug, Herentalsebaan en Boterlaarbaan. Ze bedienen de bestaande bushaltes en enkele vervanghaltes aan de tramhaltes op Stenenbrug waar normaal geen bus stopt.

De bussen maken een vlotte overstap mogelijk op trams 8, 10 of 24 naar het centrum van Antwerpen in de omgeving van de Turnhoutsepoort in Borgerhout. Tram 24 kan u nemen aan de halte ‘Stenenbrug’ in de gelijknamige straat, trams 8 en 10 in metrostation ‘Zegel’.

Lijnen 420 en 421 worden omgeleid langs de Turnhoutsepoort om deze overstap mogelijk te maken. Dat betekent dat de haltes in de Luitenant Lippenslaan niet worden bediend.

De pendelbussen (lijn 42) rijden richting Silsburg hetzelfde traject als lijnen 420 en 421. Aan Silsburg maakt pendel 42 een grote lus: via de Boterlaarbaan tot Silsburg, en dan via de Herentalsebaan (langs halte ‘Dassastraat’) en de Florent Pauwelslei terug naar de Boterlaarbaan.

Hier vindt u alle relevante informatie over De Lijn over de bediening van trams en bussen. 

Hebt u vragen over de voorrangsregeling van trams, klik hier.

Openbaar vervoer tijdens werken Herentalsebaan

Minder hinder handelaars

Er zijn verschillende instanties die, voor handelaars die geconfronteerd worden met wegenwerken, bepaalde minder hinder maatregelen hebben uitgewerkt. Alle informatie hierover vindt u terug op:

https://www.ondernemeninantwerpen.be/mobiliteit-en-wegenwerken/hinderattest-aanvragen

Heeft u hierover nog verdere vragen, neem dan contact op met het Bedrijvenloket van de stad Antwerpen, tel. 03 338 66 88, bedrijvenloket@stad.antwerpen.be

Nieuwsbrief

Wil u op de hoogte blijven van de werken en eventuele hinder op de Herentalsebaan?
Schrijf u dan in op de digitale nieuwsbrief via herentalsebaan.deurne@stad.antwerpen.be.  

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel.03 338 45 36
herentalsebaan.deurne@stad.antwerpen.be

Verwante info:

2 reacties op dit artikel:
Jouw avatar
pieterbws

Gaat u op de verschillende kruispunten van de Luitenant Lippenslaan de VERKEERSLICHTEN afstemmen op de blokkade en de verkeershinder op de Herentalsebaan? Hinder te verwachten op de kruispunten Singel, Dr Van de Perrelei en Stenenbrug! Ook de afslag Lippenslaan naar Stenenbrug moet herzien worden om de mogelijkheid te hebben uit te wijken via de Singel richting Wijnegem!

Jouw avatar
District_Deurne

Beste pieterbws, uw vraag is doorgegeven aan de verkeerspolitie.