Computerscherm met daarop het woord 'UBO-register'

Wat is het UBO-register en hoe voldoe ik als vzw aan deze verplichting?

Het UBO-register (in het Engels ‘UBO’ genoemd, dat staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; hierna het “UBO-register”) voorziet voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België

Wie moet informatie bezorgen?

Niet enkel vennootschappen, maar ook (internationale) vzw's en stichtingen moeten via elektronische wijze, namelijk via MyMinFin.be,  informatie over de "uiteindelijke begunstigden" naar het UBO-register sturen.  Deze aangifte moet jaarlijks gebeuren. Het gaat om volgende categorieën:

 1. de leden van de raad van bestuur; 
 2. de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
 3. de personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting;
 4. de stichters van een stichting;
 5. de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is; 
 6. elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent

De vijfde categorie waarbij je in ruime zin alle sportbeoefenaars van een bepaalde sporttak mee zou kunnen bedoelen, mag volgens de handleiding van de overheid op een algemene manier worden omschreven. Bv. de leden van een sportclub.

Welke gegevens moeten meegedeeld worden?

Voor (internationale) vzw's en stichtingen gaat het om volgende gegevens:

 • Naam en voornaam 
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit(en)
 • Volledig verblijfadres
 • De datum waarop hij UBO is geworden
 • Identificatienummer van het Rijksregister van natuurlijke personen of van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, en waar van toepassing elk vergelijkbaar identificatiemiddel dat wordt afgeleverd door de staat waar hij verblijft of waarvan hij onderdaan is
 • De categorie(ën) van UBO waartoe hij behoort

Hoe doe je de aangifte?

 Je kunt de uiteindelijke begunstigden nu al registreren door je aan te melden bij de toepassing(externe link) op het MyMinFin-portaal. Er is momenteel wel uitstel verleend voor de eerste aangifte, waardoor je hier nog tijd voor hebt tot 30 september 2019. Hou er rekening mee dat er strafrechtelijke administratieve boetes van 250 euro tot 50.000 euro mogelijk zijn, bij niet naleven van deze verplichting.

Via deze handleiding(externe link) over de UBO applicatie krijg je meer details over hoe je als vzw de aangifte verricht.

Meer info?

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!