De Sevillastraat

Werken De Sevillastraat - Van Erstenstraat

Een aannemer is op dinsdag 8 augustus 2017 gestart met de vernieuwingswerken in de Kriekenhofwijk. Op maandag 4 september 2017 startte een tweede ploeg in de Kriekenhofwijk met de heraanleg van het derde deel van de De Sevillastraat en het tweede deel van de Van Erstenstraat. 

De Sevillastraat

In het derde deel van de De Sevillastraat, tussen de De Borrekensstraat en de Knyffstraat vernieuwt de aannemer de voetpaden. De plantvakken voor de bestaande bomen worden vergroot.

Van Erstenstraat

In het tweede deel van de Van Erstenstraat, tussen de De Borrekensstraat en de Knyffstraat vernieuwt de aannemer de voetpaden. Er komen vier nieuwe plantvakken voor bomen aan de hoeken van dit stuk straat. De Van Erstenstraat wordt na de werken een enkelrichtingsstraat (richting Van Havrelei). Dit geldt van zodra de verkeersborden geplaatst zijn.

Het kruispunt met de De Borrekenssstraat wordt aansluitend op de werken in de De Borrekensstraat aangepakt. Dit zal in voorjaar van 2018 zijn.

Het kruispunt met de Knyffstraat wordt aansluitend op de werken in de Knyffstraat aangepakt. Dit zal in de loop van november-december 2017 (De Sevillastraat) en december 2017 - januari 2018 (Van Erstenstraat) zijn.

Timing en fasering

Op maandag 4 september 2017 start de aannemer met de vernieuwingswerken, tenzij de weersomstandigheden, technische problemen of andere onvoorziene factoren voor uitstel zorgen.

De aannemer werkt in verschillende fasen.

  • Fase 1: van 4 tot 8 september: De Sevillastraat, tussen De Borrekensstraat  en Knyffstraat (oneven nummers)              
  • Fase 2: van 11 tot 15 september: De Sevillastraat, tussen De Borrekensstraat  en Knyffstraat (even nummers)
  • Fase 3: van 18 tot 21 september: Van Erstenstraat, tussen De Borrekensstraat  en Knyffstraat (oneven nummers)
  • Fase 4: van 25 tot 29 september: Van Erstenstraat, tussen De Borrekensstraat  en Knyffstraat (even nummers)

Hinder voor de buurt

De wekelijkse huisvuilophaling blijft gewoon doorgaan. Plaats uw huisvuil op een hoek buiten de werkzone.

Bereikbaarheid

Tijdens de werken wordt elke straat enkele dagen afgesloten voor doorgaand verkeer. Het gebruik van de garages in de werkzone is tijdens de werken niet mogelijk. De woningen blijven altijd bereikbaar voor voetgangers en fietsers. Er geldt een tijdelijk parkeerverbod in de zones waar gewerkt wordt.
 

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 88
wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!