MetropoolstraatGoogle Maps

Werken in Metropoolstraat Schoten

Het Albertkanaal is de belangrijkste waterweg in Vlaanderen.  In het kader van de capaciteitsverhoging investeert De Vlaamse Waterweg nv in de verdere uitbouw van het Albertkanaal door het verhogen van de bruggen en het kanaal op sommige plaatsen te verbreden. In de Metropoolstraat start de aannemer op 26 november met het verplaatsen van de nutsleidingen ter voorbereiding van de verbreding van het kanaal. 

In de Metropoolstraat in Schoten, tussen de Kruiningenstraat en de Hoogmolenbrug, start de aannemer op maandag 26 november het verplaatsen van nutsleidingen. Deze werken zijn nodig in kader van de verbreding van het Albertkanaal en duren tot eind februari 2019. 

Hinder

De aannemer neemt één rijstrook op de Metropoolstraat in ter hoogte van de Kruiningenstraat. Het autoverkeer kan beurtelings passeren. Hiervoor worden tijdelijke verkeerslichten gebruikt. Tijdens de ochtendspits krijgt het verkeer richting Antwerpen langer groen. Tijdens de avondspits krijgt het verkeer richting Schoten langer groen. 

Fietsers en voetgangers ondervinden weinig hinder van de werken. Zij kunnen via het jaagdpad. Voor het comfort van de fietsers komt er ter hoogte van de Korte Braamstraat een makkelijke oprit naar het jaagpad. 

Tijdens de kerstvakantie wordt de Metropoolstraat volledig vrijgemaakt. In die periode is er geen hinder.

In een tweede fase, in het voorjaar van 2019, volgen nog voorbereidende werken in kader van de werken aan de Hoogmolenbrug. 

Meer info

Gemeente Schoten
Vlaamse Waterweg/Hoogmolenbrug 

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!