Compaensstraat

Wijziging rijrichting Clara Snellings- en Compaensstraat

Het districtsbestuur wil van Deurne een aangename woon- en leefomgeving maken. Daarom verandert de rijrichting in de Clara Snellingsstraat en de Compaensstraat vanaf de week van 19 februari 2018.

Compaensstraat

Om sluipverkeer te vermijden, werd in 2013 het eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Compaensstraat. In deze straat wordt regelmatig tegen de rijrichting gereden. Daarom wordt het verkeer terug in beide richtingen toegelaten.

Clara Snellingsstraat

Om het sluipverkeer in de Clara Snellingsstraat tegen te gaan, wordt in deze straat eenrichtingsverkeer ingevoerd tussen de Compaensstraat en de Ter Heydelaan. Auto’s kunnen enkel in de richting van de Ter Heydelaan rijden. Komende van de Ter Heydelaan, kan u de Clara Snellingsstraat niet meer indraaien.

Timing

Deze wijzigingen gaan in van zodra de verkeersborden geplaatst zijn. Dit gebeurt in de week van 19 februari 2018.

Meer info

Hebt u hierover nog vragen? Neem dan contact op met Wijkoverleg op 03 338 45 76 of via wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!