Contacteer stad Antwerpen

Sigrid Spinnox
WinkelkarretjeTumisu

Sociale kruidenier Deurne

Wie weinig geld heeft is vaak aangewezen op voedselhulp. Meestal kan je dan niet kiezen wat je krijgt. Een sociale kruidenier helpt mensen en laat ze in hun waarde. In Deurne is er een sociale kruidenier in de Merksemsesteenweg.

Armoede is een sociaal onrecht

16% van de mensen in ons land leeft onder de armoedegrens. Dat heeft lichamelijke, sociale en psychische gevolgen: mensen worden erdoor uitgesloten uit onze maatschappij. Hierop biedt de sociale kruidenier een antwoord.

Wat is een sociale kruidenier?

Bij de sociale kruidenier kan je kwaliteitsvolle producten kopen tegen een lage prijs. Je kan zelf je producten kiezen en betalen. In de nieuwe winkel zal je voeding en verzorgings- en huishoudproducten vinden. Sommige zaken kan je in kleinere hoeveelheden kopen, zoals luiers of vuilniszakken. De sociale kruidenier is ook een gezellige ontmoetingsplaats waar je een koffie kan drinken of kan deelnemen aan activiteiten.

De sociale kruidenier Deurne is elke dinsdagnamiddag geopend. Extra openingsmomenten zijn in de toekomst zeker mogelijk. Klanten kunnen iedere week een maximumbedrag besteden in functie van hun gezinsgrootte. Er wordt extra aandacht besteed aan gezonde voeding en een gevarieerd aanbod om de keuzevrijheid van de klanten te vrijwaren.

Voor wie?

Inwoners van Deurne met een beperkt budget kunnen bij de sociale kruidenier winkelen tegen een lage prijs. Klanten worden steeds doorverwezen door sociale diensten zoals het OCMW en de mutualiteiten. Na een kennismakingsgesprek krijgen ze een persoonlijke klantenkaart die maximaal zes maanden geldig is. Daarna kan die nog verlengd worden.

Ontmoetingsplaats

Het is de ambitie van het districtsbestuur om van Deurne het sociaalste district te maken en de sociale kruidenier is een belangrijke stap in die richting. Bovendien is het een gezellige ontmoetingsplaats waar mensen een luisterend oor vinden. Er zullen regelmatig activiteiten, workshops en vormingen georganiseerd worden voor iedereen. 

Sterke vrijwilligersploeg

De sociale kruidenier draait op een team van toegewijde vrijwilligers. Zij voeren kennismakingsgesprekken met nieuwe klanten en ze organiseren de aankopen en het stockbeheer. De sociale kruidenier is steeds op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers. Interesse? Neem dan contact op met Celien De Vriendt via celien.devriendt@saamo.be of 0484 77 60 18.  

Meer info

Sociale Kruidenier Deurne
Merksemsesteenweg 26-28, 2100 Deurne 
Open op dinsdagnamiddag
tel. 0484 77 60 18
info@sociaalwinkelpunt.be
celien.devriendt@saamo.be
www.sociaalwinkelpunt.be

De sociale kruidenier is een organisatie van Sociaal Winkelpunt vzw, in samenwerking met Samenlevingsopbouw. Tot het netwerk van de vzw behoren ook de sociale kruidenier Kiel in Antwerpen, tWinkeltje in Merksem en solidaire buurtwinkel Solidariteit.eva in Ekeren. Samenlevingsopbouw is al lang actief in Deurne met tal van projecten en met Buurtwerk Dinamo en Buurtwerk ’t Pleintje.

District Deurne financiert de sociale kruidenier en de stad Antwerpen ondersteunt de werking via het toelagereglement voedselhulp en via Foodsavers, die zorgen voor de levering van voedseloverschotten.

×

Aan het zoeken
Geen data gevonden