Jan Olieslagersstraat
Jan Olieslagersstraat wordt tuinstraat

District Deurne heeft de Jan Olieslagersstraat voorgesteld als pilootproject tuinstraat. In een tuinstraat wordt gestreefd naar het maximaal vergroenen van de straat door de bestaande verhardingen te vervangen door plantvakken, bomen, grasperkje...

Straat in Deurne Dorp Noord
Heraanleg Deurne Dorp Noord

Begin 2018 start de heraanleg van Deurne Dorp Noord: in de Hallershofstraat, Jan Bielstraat, Rosenstraat en Joostplaats worden de riolering en de bestrating vernieuwd.In de Hallershofstraat werden onlangs nutswerken uitgevoerd. In de overige ...

Veiligere schoolomgeving voor school ‘t Vliegertje (Waasdonk)
Simulatie van de nieuwe Gabriël Theunisbrug
Gabriël Theunisbrug

Midden 2018 is het de beurt aan de Gabriël Theunisbrug om volledig vernieuwd te worden. Hier komen drie nieuwe bruggen op de plaats van de huidige twee bruggen. Twee bruggen voor het auto, fiets en voetgangersverkeer en één ...

Het groen rondom de Drie Torekens in Deurne.
Ontdek het Groenplan voor Deurne

De stad Antwerpen en het district Deurne werken aan een visie voor het groen in Deurne. De bedoeling is om al het groen te beschermen en op termijn kwalitatief te versterken. De eerste stap is in kaart brengen wat er vandaag al is en beter ka ...

Raasplein
Proefopstelling rijrichting fietsers

Het district Deurne heeft ongeveer een half jaar geleden een proefopstelling op het Gaspar Antheunisplein, het Raasplein en het Oudkasteelplein ingevoerd. Dit om de pleinen verkeersveiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Nu de proefperio...

Heraanleg Boekenberglei, deel Drakenhoflaan, deel Gitschotellei
Nieuwe sociale woningen Jos Van Geellaan en buurt Expo
Nieuwe sociale woningen Jos Van Geellaan en buurt Expo

In 2017 start sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven Antwerpen met grootschalige vernieuwingswerken. Zowel in de Jos van Geellaan als in de buurt Expo, worden de bestaande gebouwen voor sociale huisvesting vervangen door nieuwe sociale huurwoningen.

kruispunt Confortalei-Lakborslei
Heraanleg kruispunt Confortalei-Lakborslei

Het district Deurne wil de verkeersveiligheid aan het kruispunt van de Confortalei met de Lakborslei verbeteren. Daarom wordt dit kruispunt opnieuw aangelegd. De aannemer start op maandag 18 september 2017 en de werken duren ongeveer 6 maanden.

Parkeergeleidingsroutes in Deurne
Parkeergeleidingsroutes in Deurne

Om de handelskern in Deurne te versterken, werkte de stad extra parkeerbewegwijzering uit. Uit onderzoek bleek dat lokale ondernemers en winkeliers nood hebben aan duidelijke parkeerbewegwijzering voor hun klanten.