Contacteer stad Antwerpen

Sigrid Spinnox
Omvorming Hof Nieles

Aanplant bomen Hof Nieles

District Deurne werkt voortdurend aan een aangename en groene woonomgeving. Daarom wordt Hof Nieles omgevormd tot een bloemrijk grasland met gemaaide paden en een centraal kort gemaaid veld waar de buurtbewoners kunnen vertoeven, picknicken, spelen… 

Wat vooraf ging

Er stonden 29 Turkse boomhazelaars (Corylus colurna) op het grasveld.
Daarvan zijn:

 • 8 bomen verplant en voorzien van nieuwe, goede teelaarde;
 • 9 bomen gerooid die in zeer slechte conditie waren;
 • 12 bomen tijdelijk verplaatst naar de bomenbank voor verdere verzorging. De groendienst plant deze later aan in andere straten.

Aanplantingsplan

Het district plaatst dit plantseizoen 15 nieuwe bomen. Om een juiste boomkeuze te maken, liet stad Antwerpen een bodemonderzoek uitvoeren. Aan de hand van die resultaten beslisten de experten van de bomencel en de groendienst om volgende bomen aan te planten:

 • beuk - Fagus sylvatica (2)
 • grove den - Pinus sylvestris (3)
 • tamme kastanje - Castanea sativa (2)
 • tulpenboom - Liriodendron tulipifera (2)
 • wintereik - Quercus petraea (3)
 • winterlinde - Tilia cordata (3)

Bij deze gevarieerde boomkeuze werd er rekening gehouden met onder andere ecologie, groenvolume, klimaat, … Deze boomgemeenschap is een goede mengeling van verschillende bomen met veel variatie in blad en schaduw die de lucht zuiveren en ook het hitte-eilandeffect tegengaan.

Bekijk hier het aanplantingsplan.

Bekijk hier het aanplantingsplan met bomen en onderbeplanting.

De 15 toekomstbomen komen in het midden van de groenzone. Deze bomen krijgen garantie op een lange toekomst. Bij voldoende ruimte boven en onder de grond groeien ze uit tot bomen die tot 120 jaar oud worden.

De bomen zorgen voor een groter groenvolume en verhogen zo de positieve effecten van groen in de stad.

De groendienst plant ook ondersteuners aan. Deze heesters (struiken of kleine bomen) geven de aanplant in het begin kleur en volume. Ze zorgen voor geborgenheid en minder doorzicht, waardoor je een afgeschermd gevoel krijgt met minder kale vlakten.

Wat gaat er gebeuren

De geplande bodemwerken starten op maandag 6 februari 2023 en zullen ongeveer 2 weken duren.

 • verwijderen toplaag grasveld
 • aanbrengen en inwerken bodemverbeteringsmiddelen
 • inzaaien terrein en aanplanten bomen

Om het gras optimale groeikansen te geven, blijft het terrein enkele weken afgesloten met hekwerk. Gelieve het kruidenrijk grasland ruim de tijd te geven om te kiemen alvorens het te betreden.

Tijdens de werkuren geldt er een parkeerverbod ter hoogte van Hof Nieles huisnummers 46 tot 80.

De timing is onder voorbehoud en kan wijzigen door weersomstandigheden en onvoorziene gebeurtenissen.

Meer info

Wijkoverleg Deurne
tel. 03 338 45 37
wijkoverleg.deurne@antwerpen.be 

 

Aanplantingsplan Hof Nieles